Optellen t/m 100 tot een tienvoud

Optellen t/m 100 tot een tienvoud

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.
Optellen t/m 100 tot een tienvoud
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Algemeen

Leerlingen leren getallen tot en met 100 optellen tot een tienvoud.

Belang

Bespreek met de leerlingen dat het belangrijk is dat je getallen kunt optellen tot en met 100, zodat je weet hoeveel iets samen is.

Introductie

Laat het geld op het digibord zien en geef aan dat het bedrag moet worden aangevuld tot 40. De leerlingen moeten aangeven hoeveel euro's erbij moeten. Doe deze opdracht ook met de postzegels. Vervolgens geef je aan dat het getal dat op het digibord staat gesplitst moet worden. Laat de leerlingen hun antwoord opschrijven en omhoog houden, zodat je het kunt controleren. Gum vervolgens het vakje uit om te laten zien wat het antwoord is.

Instructie

Je legt eerst uit dat een tienvoud altijd eindigt op een 0. Vervolgens geef je aan dat je kunt optellen door de hoeveelheden te tellen. Je telt hierbij eerst hoeveel er al is, dat is het eerste getal van de som. Vervolgens tel je hoeveel erbij komt, dat is het tweede getal van de som. Wanneer je deze getallen bij elkaar optelt, heb je de uitkomst. Laat dit op het digibord zien aan de hand van het geld en de koekjes waarbij je verschillende sommen bespreekt. Je controleert of de leerlingen dit kunnen door ze de blokjes en de eieren bij elkaar op te laten tellen. Vraag hierbij ook welke som ze hebben gemaakt. Daarna oefen je een andere soort som. Je geeft aan dat je kunt optellen door de hoeveelheden te tellen. Je telt hierbij eerst hoeveel er al is, dat is het eerste getal van de som. Vervolgens tel je hoeveel je moet hebben, dat is de uitkomst van de som. Tel vervolgens hoeveel er nog bij het eerste getal moet om de uitkomst te krijgen. Laat dit op het digibord zien aan de hand van de blokjes waarbij je verschillende sommen bespreekt. Je controleert of de leerlingen dit kunnen door ze de blokjes en de eieren bij elkaar op te laten tellen. Vervolgens geef je aan dat je de verschillende soorten sommen op verschillende manieren kunt optellen. Geef aan dat je een getallenlijn kunt gebruiken, maar dat je er ook een minsom van kunt maken. Benadruk dat je goed naar de sommen moet kijken om erachter te komen wat een handige manier is om het uit te rekenen. Vervolgens laat je de leerlingen zelf een aantal sommen uitrekenen. Vraag op welke manier zij dit hebben gedaan. Tot slot laat je zien hoe je een verhaalsom kunt oplossen. Je laat de leerlingen bepalen wat voor soort som het is, welke getallen je nodig hebt om de som te maken en de som uit te rekenen. Je laat de leerlingen daarna zelf een verhaalsom oplossen.

Controleer of de leerlingen kunnen optellen tot en met 100 met de volgende vragen:
- Waar kijk je naar als je een verhaalsom wilt oplossen?
- Hoe reken jij 23 + 7 en 48 + _ = 70 uit?

Inoefening

Leerlingen oefenen eerst met het optellen van twee getallen tot en met 100 waarbij ze sprongen op de getallenlijn moeten maken. Vervolgens ontbreekt een gedeelte van de som en moeten de leerlingen aangeven welk getal dit is. Daarna moeten ze een som in verhaalvorm oplossen.

Afsluiting

Je bespreekt met de leerlingen nog eens dat het belangrijk is om te kunnen optellen tot en met 100, omdat je zo sommen kunt maken en je weet hoeveel iets samen is. Laat op het digibord een getallenlijn zien en laat de leerlingen in tweetallen overleggen hoe zij de som zouden oplossen en welke sprongen zij zouden maken. Bespreek vervolgens de som klassikaal en maak de sprongen op de getallenlijn. Daarna vraag je de klas welk getal onder de vlek zit. Nadat de leerlingen hierover hebben nagedacht geef je een leerling een beurt. Vraag ook hoe hij de som heeft opgelost. Sleep vervolgens de vlek weg om te controleren of het juiste antwoord is gegeven.

Aandachtspunten

Wanneer leerlingen moeite hebben met het optellen tot en met 100, kunnen ze een getallenlijn gebruiken als hulpmiddel. Geef aan dat je op verschillende manieren sprongen kunt maken op de getallenlijn.

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!