Optellen t/m 100 met tientaloverschrijding met getal <10
Optellen t/m 100 met tientaloverschrijding met getal <10

Optellen t/m 100 met tientaloverschrijding met getal <10

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Algemeen

De leerlingen leren optellen tot en met 100 en daarbij over de tientallen heen rekenen met getallen tot en met 10.

Belang

Het is belangrijk dat de leerlingen op kunnen tellen tot en met 100 en over tientallen heen leren rekenen, zodat je weet hoeveel iets samen is.

Introductie

Je oefent eerst met de getallenlijn tot en met 100 door de ballonnen weer aan de juiste plek op de getallenlijn te verbinden. Daarna oefen je nog twee optelsommen op de getallenlijn tot en met 50, een zonder tientaloverschrijding en een met.

Instructie

Eerst bespreek je het belang van het kunnen optellen tot en met 100 en leg je uit hoe je over het tiental heen rekent. Daarna wordt het leerdoel op drie manieren besproken: visueel, abstract, of met een verhaaltje. Je kunt jezelf met de balk rechtsonder door de les heen navigeren om de manier te bespreken van het leerdoel dat je nodig hebt. Anders ga je van voorafaan alle pagina’s door en begin je bij de sommen met visuele ondersteuning.
Bij de visuele manier tel je eerst het aantal voorwerpen. Vervolgens leg je uit hoe je deze twee getallen bij elkaar op gaat tellen. De volgende som kun je samen met de leerlingen uitrekenen. Controleer daarna of de leerlingen de sommen kunnen oplossen. Bij de abstracte sommen worden verschillende manieren uitgelegd. Laat zien hoe je via de getallenlijn eerst naar het tiental toe gaat en er vervolgens nog 1 bij optelt. Bij de andere manier laat je zien hoe je via de getallenlijn door telt vanaf 57. Dan laat je zien op welke twee manieren je de som zonder de getallenlijn kan uitrekenen. Bij de verhaalsom laat je zien welke stappen je gebruikt om hem op te lossen. Vervolgens controleer je of de leerlingen met behulp van de stappen de som kunnen oplossen.

Controleer of de leerlingen kunnen optellen t/m 100 door de volgende vragen te stellen:
- Waarom is het handig om te kunnen optellen tot en met 100?
- Waar kijk je als eerste naar bij een optelsom tot en met 100?
- Hoe reken je over het tiental heen bijvoorbeeld bij de som 88+4?

Inoefening

Eerst oefen je samen met de leerlingen een som met visuele ondersteuning, daarna doe je samen een kale som en vervolgens doe je met de leerlingen een verhaaltjessom.

Afsluiting

Je speelt het dobbelspel. Je verdeelt de klas in groepjes en laat de leerlingen dobbelen met een dobbelsteen met 10 vlakken. Ze beginnen met 50 punten en tellen het aantal dat ze gooien steeds bij hun punten op. Dit doen ze totdat er iemand op 100 komt.

Aandachtspunten

Je kunt de leerlingen concreet hulpmateriaal bieden om de sommen tot en met 100 uit te rekenen, zoals een getallenlijn of blokjes.

Instructiemateriaal

Dobbelstenen met 10 vlakken.

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!