Optellen t/m 100 met een tienvoud
Optellen t/m 100 met een tienvoud

Optellen t/m 100 met een tienvoud

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Algemeen

Leerlingen leren getallen tot en met 100 optellen met een tienvoud.

Belang

Bespreek met de leerlingen dat het belangrijk is dat je getallen kunt optellen tot en met 100, zodat je weet hoeveel iets samen is.

Introductie

Laat eerst de handen op het digibord zien en vraag welke som erbij hoort. Geef aan dat het een som is waarbij de nulregel wordt toegepast. Laat twee leerlingen voor de klas komen en laat hen ook sommen uitbeelden waarbij de nulregel wordt toegepast. De klas moet raden welke sommen worden uitgebeeld. Laat verschillende leerlingen sommen uitbeelden.

Instructie

Je legt eerst uit dat een tienvoud altijd eindigt op een 0. Vervolgens geef je aan dat je kunt optellen door de hoeveelheden te tellen. Je telt hierbij eerst hoeveel er al is, dat is het eerste getal van de som. Vervolgens tel je hoeveel erbij komt, dat is het tweede getal van de som. Wanneer je deze getallen bij elkaar optelt, heb je de uitkomst. Laat dit op het digibord zien aan de hand van de blokjes en de eieren waarbij je verschillende sommen bespreekt. Je controleert of de leerlingen dit kunnen door ze de postzegels, het geld en de lijmstiften bij elkaar op te laten tellen. Vraag hierbij ook welke som ze hebben gemaakt. Vervolgens geef je aan dat je de verschillende soorten sommen op verschillende manieren kunt optellen. Geef aan dat je een getallenlijn kunt gebruiken. Daarnaast kun je het tweede getal in delen bij het eerste getal optellen, je kunt de som omdraaien of tel eerst de tientallen erbij en daarna de eenheden. Ook kun je alles in één keer optellen. Benadruk dat je goed naar de sommen moet kijken om erachter te komen wat een handige manier is om het uit te rekenen. Vervolgens laat je de leerlingen zelf een aantal sommen uitrekenen. Vraag op welke manier zij dit hebben gedaan. Tot slot laat je zien hoe je een verhaalsom kunt oplossen. Je laat de leerlingen bepalen wat voor soort som het is, welke getallen je nodig hebt om de som te maken en de som uit te rekenen. Je laat de leerlingen daarna zelf verhaalsommen oplossen.

Controleer of de leerlingen kunnen optellen tot en met 100 met de volgende vragen:
- Waar kijk je naar als je een verhaalsom wilt oplossen?
- Hoe reken jij 58 + 20 en 30 + 10 uit?

Inoefening

Leerlingen oefenen eerst met het optellen van twee getallen tot en met 100 met een visuele ondersteuning. Vervolgens wordt alleen de som getoond en rekenen de leerlingen deze uit. Daarna moeten ze een som in verhaalvorm oplossen.

Afsluiting

Je bespreekt met de leerlingen nog eens dat het belangrijk is om te kunnen optellen tot en met 100, omdat je zo sommen kunt maken en je weet hoeveel iets samen is. Laat op het digibord een aantal afbeeldingen zien en vraag welke som bij de afbeelding hoort. Sleep de som naar de juiste afbeelding en laat de klas uitrekenen wat de uitkomst van de som is. Daarna laat je de leerlingen in tweetallen sommen in verhaalvorm bedenken bij de bijbehorende getallen op het digibord. Laat hen ook uitrekenen hoeveel het samen is.

Aandachtspunten

Wanneer leerlingen moeite hebben met het optellen tot en met 100, kunnen ze een getallenlijn gebruiken als hulpmiddel.

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!