Optellen t/m 10 in schema

Optellen t/m 10 in schema

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.
Optellen t/m 10 in schema
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Algemeen

Leerlingen leren optellen tot en met 10, waarbij de som in een schema staat.

Belang

Optellen tot en met 10 is de basis voor optellen met hogere getallen.

Introductie

Je vult de telrij van 1 tot en met 10. Een aantal getallen staat er al, de rest moet nog op de juiste plek in de telrij worden gezet. Daarna laat je de leerlingen oefenen met '1 lager' en '1 hoger'. Jij (of een leerling) noemt een getal onder de 10 en daarbij op opdracht om 1 hoger en of 1 lager te noemen (buurgetal). Dit kun je de leerlingen ook in tweetallen laten doen.

Instructie

Vertel dat je bij optellen kijkt hoeveel je er al hebt en hoeveel erbij komt. Hoeveel je al hebt komt in het eerste vakje, hoeveel erbij komt in het middelste vakje en de uitkomst in het laatste vakje. In het schema zijn de sommen overzichtelijk te zien. Het kan makkelijk te zijn om door te tellen vanaf het begingetal. Dus in dit geval 5 + 2 tel je 5, 6, 7. Laat dat op het bord zien met een som waarbij de aantallen te tellen zijn. Controleer daarna met een aantal sommen of de leerlingen weten waar de getallen moeten staan en wat de uitkomst is. Daarna herhaal je dit, maar dan zonder dat er afbeeldingen bij staan.

Controleer of de leerlingen kunnen optellen tot en met 10 in het schema met de volgende vragen:
- Wat komt in het eerste vakje te staan?
- En in het middelste vakje?
- En het laatste vakje?

Inoefening

Eerst maken de leerlingen twee opgaven waarbij de aantallen van de som zichtbaar zijn. Daarna een opgave waarbij de aantallen niet te tellen zijn.

Afsluiting

Je sluit af met een som waarbij de aantallen te tellen zijn en daarna twee sommen waarbij de aantallen niet te tellen zijn. Wijs ze steeds op de juiste manier invullen van de vakjes in het schema.

Aandachtspunten

Leerlingen die het lastig vinden, kun je laten optellen door 'door te tellen' vanaf het begingetal. Dus bij de som 4 + 4 tellen ze 4, 5, 6, 7, 8. Ondersteun het met concreet materiaal. Leerlingen die al verder zijn kunnen de stap van 4 naar 8 sneller maken.

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!