Optellen met kommagetallen met 1 en 2 decimalen
Optellen met kommagetallen met 1 en 2 decimalen

Optellen met kommagetallen met 1 en 2 decimalen

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Algemeen

De leerlingen leren op te tellen met kommagetallen met 1 en 2 decimalen. Ook leren ze hoe ze een som uit een verhaal kunnen halen.

Belang

Bespreek met de leerlingen dat het belangrijk is dat ze optelsommen met kommagetallen met 1 en 2 decimalen kunnen uitrekenen, omdat ze dan bijvoorbeeld kunnen uitrekenen hoeveel iets samen weegt, kost of lang is.

Introductie

De leerlingen oefenen met het verder tellen met kommagetallen met 1 of 2 decimalen. Bij de slang maken de leerlingen optelsommen met 1 decimaal. Met het touw maken de leerlingen optelsommen met 2 decimalen. Verdeel de startgetallen over de verschillende groepjes. Mochten er meer dan 6 groepjes in de klas zijn, dan kun je nieuwe getallen er bij verzinnen.
Voorbeeld: groepje 1 krijgt het getal 4. Zij beginnen bij de staart van de slang en gaan naar de kop toe. De som wordt dan 4 + 0,3 = 4,3. Nu komt er weer 0,3 bij. Dit doe je tot je bij het laatste vakje bent. Controleer samen het eindgetal.

Instructie

Leg met behulp van de getallenlijn uit hoe je een optelsom met kommagetallen met 1 decimaal kunt uitrekenen. Leg uit dat je het tweede getal in delen bij het eerste getal optelt. Laat zien dat je 11,37 opsplitst in 11 en 0,37. Laat met behulp van de sprongen zien hoe je 11 erbij optelt tot 49,3 en vervolgens 0,37 erbij optelt. De uitkomst is nu 49,37. Daarna volgt een andere oplossingsmanier. Je telt de getallen voor de komma en na de komma los van elkaar op. Laat zien hoe je 38,3 en 11,37 gaat splitsen. Reken vervolgens 38 + 11 uit en 0,3 + 0,37. Tel de uitkomsten van deze som bij elkaar op voor het antwoord. Bij de volgende opgave controleer je of de leerlingen het optellen met 1 en 2 decimalen kunnen toepassen.
Dan volgen er sommen in een verhaalvorm. Laat in de som zien welke stappen je gebruikt bij een verhaalsom. Laat zien dat je eerst de getallen uit het verhaal haalt om de som te maken. Pas daarna ga je de som uitrekenen. In de opgave met de kippen los je samen met de leerlingen de som op. Laat daarbij de leerlingen de stappen benoemen. Als laatste controleer je of de leerlingen zelf de stappen kunnen toepassen op de verhaalsom. Vervolgens rekenen ze de som uit.

Controleer of de leerlingen kunnen optellen met kommagetallen met 1 en 2 decimalen met de volgende vragen:
- Op welke handige manieren kun je een som met 1 en 2 decimalen uitrekenen?
- Welke manier vind jij handig?
- Hoe pak je een verhaalsom aan?
- Welke stappen gebruik je daarbij?

Inoefening

Met de eerste twee sommen oefenen de leerlingen optellen met kommagetallen met 1 en 2 decimalen. In de derde opgave moeten ze de optelsom met kommagetallen uit een verhaal halen en uitrekenen.

Afsluiting

Controleer of de leerlingen kunnen vertellen op welke manieren ze een optelsom met kommagetallen met 1 en 2 decimalen kunnen aanpakken. Laat leerlingen ook uitleggen hoe ze een verhaalsom aanpakken en welke stappen daar bij horen. Controleer met de sommen of de leerlingen het begrijpen. Benadruk dat ze de manier kiezen die voor hun het handigste is.
In de laatste opgave proberen de leerlingen de juiste som bij de prijs te vinden. Je kunt dit op verschillende manieren doen. Je kunt groepjes maken en per groepjes een antwoord laten geven. Je kunt ook de leerlingen A,B of C op een wisbordje/blaadje laten zetten die ze omhoog moeten houden. Om het spannend te maken kun je zelf bepalen wanneer je het afdekvlak weer over de sommen zet. Vervolgens kun je met behulp van de gumvlakken laten zien welke sommen fout zijn en welke som goed is.

Aandachtspunten

Leerlingen die moeite hebben met het optellen van de kommagetallen met 1 en 2 decimalen oefenen met het plaatsen van kommagetallen op de getallenlijn. Kies een kommagetal uit met 1 decimaal en laat de leerling er telkens 0,1 bij doen of eraf halen. Oefen ook de overgang van 0,9 naar 1 en andersom. Als dit lukt kan hetzelfde gedaan worden met kommagetallen met 2 decimalen. Ook kun je een getal met 1 decimaal en een getal met 2 decimalen in een HTE-schema zetten om de verschillende waarden van de cijfers te verduidelijken.

Instructiemateriaal

Getallenlijn
HTE-schema

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!