Optellen met kommagetallen met 1, 2 en 3 decimalen
Optellen met kommagetallen met 1, 2 en 3 decimalen

Optellen met kommagetallen met 1, 2 en 3 decimalen

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Algemeen

De leerlingen leren op te tellen met kommagetallen met 1, 2 en 3 decimalen. Ook leren ze hoe ze een som uit een verhaal kunnen halen.

Belang

Bespreek met de leerlingen dat het belangrijk is dat de ze optelsommen met kommagetallen met 1, 2 en 3 decimalen kunnen uitrekenen, omdat ze dan bijvoorbeeld kunnen uitrekenen hoelang iets duurt.

Introductie

De leerlingen oefenen met verschillende optelsommen met kommagetallen. Zo oefenen ze met de combinaties: optellen met 1 decimaal, optellen met 2 decimalen, optellen met 1 en 2 decimalen.

Instructie

Leg met behulp van de getallenlijn uit hoe je een optelsom met kommagetallen met 1, 2 en 3 decimalen kunt uitrekenen. Leg uit dat je het tweede getal in delen bij het eerste getal optelt. Laat zien dat je 2,431 opsplitst in 2 en 0,431. Laat met behulp van de sprongen zien hoe je 2 erbij optelt tot 4,32 en vervolgens 0,431 erbij optelt. De uitkomst is nu 4,751. Daarna volgt het een andere oplossingsmanier. Hierbij tel je de getallen voor de komma en na de komma los van elkaar op. Laat zien hoe je 2,32 en 2,431 gaat splitsen. Reken vervolgens 2 + 2 uit en 0,32 + 0,431. Tel de uitkomsten van deze sommen bij elkaar op voor het antwoord. Controleer vervolgens of de leerlingen de optelsommen met kommagetallen met 1, 2 en 3 decimalen kunnen uitrekenen.
Dan volgen er sommen in een verhaalvorm. Laat in de som zien welke stappen je gebruikt bij een verhaalsom. Laat zien dat je eerst de getallen uit het verhaal haalt om de som te maken. Pas daarna ga je de som uitrekenen. In de opgave met de wedstrijd los je samen met de leerlingen de som op. Laat daarbij de leerlingen de stappen benoemen. Als laatste controleer je of de leerlingen zelf de stappen kunnen toepassen op de verhaalsom. Vervolgens rekenen ze de som uit.

Controleer of de leerlingen kunnen optellen met kommagetallen met 1, 2 en 3 decimalen met de volgende vragen:
- Op welke handige manieren kun je een som met 1, 2 en 3 decimalen uitrekenen?
- Welke manier vind jij handig?
- Hoe pak je een verhaalsom aan?
- Welke stappen gebruik je daarbij?

Inoefening

Met de eerste twee sommen oefenen de leerlingen optellen met kommagetallen met 1, 2 en 3 decimalen. In de derde opgave moeten ze de optelsom met kommagetallen uit een verhaal halen en uitrekenen.

Afsluiting

Controleer of de leerlingen kunnen vertellen op welke manieren ze een optelsom met kommagetallen met 1, 2 en 3 decimalen kunnen aanpakken. Laat leerlingen ook uitleggen hoe ze een verhaalsom aanpakken en welke stappen daar bij horen. Controleer met de sommen of de leerlingen het begrijpen en welke manier ze gebruiken. Benadruk dat ze de manier kiezen die voor hun het handigste is. Eventueel kunnen de leerlingen extra worden uitgedaagd met de sommen onder het kopje: Extra. Deze sommen hebben meerdere overschrijdingen in één som.
In de laatste opgave proberen de leerlingen binnen de tijd de sommen op te lossen, door de komma's op de juiste plaats te slepen. De moeilijkheidsgraad kan verhoogt of verlaagd worden door de tijd van de zandloper aan te passen.

Aandachtspunten

Leerlingen die moeite hebben met het optellen van de kommagetallen met 1, 2 en 3 decimalen oefenen eerst met het plaatsen van kommagetallen op de getallenlijn. Kies een kommagetal uit met 1 decimaal en laat de leerling er telkens 0,1 bij doen of eraf halen. Oefen ook de overgang van 0,9 naar 1 en andersom. Als dit lukt kan hetzelfde gedaan worden met kommagetallen met 2 decimalen. Vervolgens met 3 decimalen. Ook kun je getallen met 1,2 en 3 decimalen in een HTE-schema zetten om de verschillende waarden van de cijfers te verduidelijken.

Instructiemateriaal

Getallenlijn, HTE-schema

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!