Optellen en aftrekken t/m 1000 in context
Optellen en aftrekken t/m 1000 in context

Optellen en aftrekken t/m 1000 in context

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Algemeen

De leerlingen leren optellen en aftrekken tot en met 1000 in context, oftewel bij verhaalsommen.

Belang

Het is belangrijk dat de leerlingen kunnen optellen en aftellen bij een verhaal, omdat ze dan echt een verhaal leren begrijpen.

Introductie

Eerst doe je wat optelsommen en aftreksommen t/m 1000. Je laat de leerlingen de vier sommen t/m 1000 zonder context beantwoorden en geeft hierbij de antwoorden door de gumvakken weg te gummen.

Instructie

Doorloop samen met de leerlingen het stappenplan voor verhaalsommen waarin ze leren de som uit een verhaal te halen. In de eerste stap kijken leerlingen naar de bewerking en vraag je ze wat voor soort som het is. Hoe herken je dat er iets bij komt? Hoe herken je dat er iets af gaat? In de tweede stap kijken leerlingen naar welke getallen ze nodig hebben voor de som. In de derde stap zeggen leerlingen de som en in de vierde stap rekenen ze de som uit. Bespreek eerst elke stap apart met het voorbeeld ernaast. Oefen daarna het stappenplan nog eens samen met de leerlingen met twee voorbeelden en laat de leerlingen daarna nog een verhaalsom oefenen waarbij het stappenplan niet meer zichtbaar is. Laat de leerlingen verwoorden wat ze doen om tot het antwoord te komen.

Om te controleren of de leerlingen kunnen optellen en aftrekken met verhaalsommen t/m 1000 stel je de volgende vragen:
- Hoe weet je dat je bij een verhaal moet optellen?
- Hoe weet je dat je bij een verhaal moet aftrekken?
- Waarom is het handig om eerst een som op te schrijven voordat je hem uitrekent?


Inoefening

Eerst reken je samen met de klas een optelsom t/m 1000 uit in een verhaaltje. Daarna doe je samen een aftreksom in een verhaaltje. Vervolgens doe je met de klas een aftreksom in een verhaaltje waarbij er niet wordt gevraagd naar hoe ver een motor uiteindelijk gereden heeft, maar naar hoeveel een motor in een dag gereden heeft. Bij deze eraf som moeten de leerlingen dus goed kijken naar wat er gevraagd wordt.

Afsluiting

Controleer of de leerlingen verhaalsommen uit kunnen rekenen door hen vragen te stellen over hoe zij verhaalsommen aanpakken. Als afsluiting laat je de leerlingen zelf verhaalsommen voor elkaar maken.

Aandachtspunten

Als leerlingen nog moeite hebben met het zelfstandig maken van verhaalsommen dan kun je met hen samen nog een aantal sommen oefenen. Je doet dit door met kleinere sommen te beginnen, zoals in een bakker liggen 114 broden. Er worden 24 broden bij gebakken. Hoeveel broden zijn er in de bakker? Doorloop de stappen bij het maken van de sommen en na het oefenen van een paar sommen kun je de optel- en aftreksommen groter maken.

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!