Optellen en aftrekken met mm en cm

Optellen en aftrekken met mm en cm

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.
Optellen en aftrekken met mm en cm
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Algemeen

Leerlingen leren hoe ze millimeters en centimeters kunnen optellen en aftrekken.

Belang

Bespreek met de leerlingen dat het belangrijk is om te kunnen optellen en aftrekken met millimeters en centimeters, zodat je weet hoeveel iets samen is of hoeveel je nog over hebt. Als je weet hoe lang je haar eerst was en hoeveel centimeter er in een aantal maanden bij is gekomen, dan kun je dit bij elkaar optellen. Dan weet je hoe lang je haar nu is.

Introductie

Laat de afbeeldingen op het digibord zien. Bij elke afbeelding staat een afmeting die de leerlingen moeten omrekenen.

Instructie

Vraag of de leerlingen weten hoeveel millimeter er in één centimeter zit. Laat met behulp van een visuele ondersteuning zien hoe je centimeters en millimeters bij elkaar kunt optellen. Geef aan dat je eerst de centimeters moet omrekenen naar millimeters, daarna kun je het optellen. Laat de leerlingen zelf ook oefenen met het optellen met behulp van een visuele ondersteuning. Vervolgens herhaal je de stappen voor het aftrekken. Daarna leg je uit dat je centimeters en millimeters kunt optellen, door eerst de centimeters om te rekenen naar millimeters. Hierbij maak je één sprong naar rechts, dus je vermenigvuldigt met 10. Bespreek klassikaal een aantal sommen. Daarna moeten de leerlingen een som optellen, waarbij ze kunnen kiezen uit een aantal antwoordmogelijkheden of zelf moeten aangeven wat de uitkomst is. Vervolgens geef je aan dat je ook kunt omrekenen naar centimeters. Je maakt één sprong naar links, dus je deelt door 10. Laat de leerlingen zelf een aantal sommen maken. Vervolgens herhaal je deze stappen voor het aftrekken. Daarna bespreek je het optellen en aftrekken van centimeters en millimeters aan de hand van een som in verhaalvorm. De verhaalsom kan zowel een keersom als een deelsom zijn. Laat de leerlingen zelf een verhaalsom oplossen.

Om te controleren of leerlingen millimeters en centimeters kunnen optellen en aftrekken, kun je de volgende vragen stellen:
- Hoe tel je centimeters en millimeters bij elkaar op, wanneer je het antwoord moet geven in millimeters? En in centimeters?
- Hoe haal je centimeters en millimeters van elkaar af, wanneer je het antwoord moet geven in millimeters? En in centimeters?

Inoefening

Leerlingen oefenen eerst met het optellen en aftrekken van millimeters en centimeters, waarbij ze visuele ondersteuning krijgen. Vervolgens oefenen ze met het optellen en aftrekken, waarbij alleen de getallen gegeven zijn en daarna maken ze een verhaalsom, waarbij ze moeten optellen of aftrekken.

Afsluiting

Je bespreekt met de leerlingen nog eens dat het belangrijk is om te kunnen optellen en aftrekken met millimeters en centimeters, omdat je zo kunt uitrekenen hoeveel het samen is of hoeveel je nog over hebt. Controleer of ze weten dat ze eerst moeten omrekenen naar dezelfde lengtemaat door te vermenigvuldigen of te delen door 10. Laat de leerlingen in tweetallen oefenen met het aftrekken van millimeters en centimeters. De leerlingen schrijven op kaartjes afmetingen in centimeters en millimeters en maken van beide afmetingen een stapel. Om de beurt pakken ze van elke stapel één kaart, zeggen ze de som en lossen ze deze som op.

Aandachtspunten

Wanneer leerlingen moeite hebben met het optellen en aftrekken van millimeters en centimeters, kun je ze het metrieke stelsel geven, waarbij je alleen centimeters en millimeters hebt met een pijltje :10 en een pijltje ×10. Geef aan dat je eerst moet omrekenen. Vervolgens kun je de getallen bij elkaar optellen of van elkaar afhalen.

Instructiemateriaal

Eventueel een afgedrukt metriek stelsel.

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!