Optellen en aftrekken met kommagetallen met de rekenmachine

Optellen en aftrekken met kommagetallen met de rekenmachine

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.
Optellen en aftrekken met kommagetallen met de rekenmachine
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Algemeen

Leerlingen oefenen met het gebruik van de rekenmachine bij optel- en aftreksommen met kommagetallen.

Belang

Soms is het handig om een rekenmachine te gebruiken om lastige sommen snel uit te rekenen of om een schatsom te controleren.

Introductie

Koppel het geldbedrag en de snelheid aan de juiste kommagetallen.

Instructie

Je vertelt dat je op een rekenmachine geen komma kunt vinden. Op een rekenmachine vul je kommagetallen in met een punt. Dat is de Engelse/Amerikaanse manier en die gebruiken wij ook. Vraag waarom je een rekenmachine zou gebruiken voor kommagetallen. Om lastige sommen snel uit te rekenen. Hierbij moet je bedenken dat 14.7 op de rekenmachine dus 14,7 is, met een komma. Bespreek met de leerlingen wanneer je een nul mag weglaten op de rekenmachine en wanneer de nul moet blijven staan. Als er een nul aan het eind van het kommagetal staat, mag je het weglaten. 6,50 is namelijk hetzelfde als 6,5. Als er een nul in het midden of vooraan van een kommagetal staat, mag je het niet weglaten. 0,65 is niet hetzelfde als 65 en 6,05 is niet hetzelfde als 6,5.
Bespreek met de leerlingen waarom het niet altijd ideaal is om een rekenmachine te gebruiken. Vraag waar je goed op moet letten (de juiste cijfers intoetsten, weten wanneer je een nul moet intoetsten en de uitkomst daarna goed overschijven) en wat je eraan kunt doen (de som eerst schatten en kijken of je uitkomst in de buurt zit of de som voor de zekerheid twee keer uitrekenen op de rekenmachine). Deel aan elke leerling een rekenmachine uit en laat ze de optel- en aftreksommen maken die op het bord staan, eerst kale sommen en daarna een aantal verhaalsommen. Laat ze hierbij nadenken welke som (plus of min) eruit gehaald moet worden.

Controleer met de volgende vragen of de leerlingen de rekenmachine kunnen gebruiken voor optel- en aftreksommen met kommagetallen:
- Er staat 3.29 op de rekenmachine. Wat betekent dit eigenlijk? (3,29)
- Mag ik de nul weglaten op de rekenmachine bij het kommagetal 7,03?
- Reken uit op de rekenmachine: 3,283 + 2,91.

Inoefening

Eerst rekenen de leerlingen een optelsom uit. Daarna halen ze een aftreksom uit een verhaalsom. Dan laat je een optelsom uitrekenen waarbij de uitkomst moet worden afgerond. Herinner ze hierbij aan de hint waar het afronden nog een keer wordt uitgelegd.

Afsluiting

Vraag de leerlingen wanneer het handig is om een rekenmachine te gebruiken (als je snel een lastige som moet uitrekenen. Vraag waar je hierbij goed op moet letten (de juiste cijfers intoetsten, weten wanneer je een nul moet intoetsten en de uitkomst daarna goed overschijven) en wat je eraan kunt doen (de som eerst schatten en kijken of je uitkomst in de buurt zit of de som voor de zekerheid twee keer uitrekenen op de rekenmachine).
Daarna oefen je met de leerlingen of je bij het kommagetal op de rekenmachine de nul mag weglaten of niet. Als afsluiting geef je een sommenreeks met kommagetallen. Laat de leerlingen meerekenen op de rekenmachine. In het voorbeeld staat: "7 erbij 2,31 eraf 1,06 eraf 0,9 erbij 5,66" (antwoord is 13,01). Zeg het langzaam genoeg op, zodat alle leerlingen het kunnen volgen. Je kunt er ook voor kiezen om alleen optellen of alleen aftrekken te laten doen. Of een som met maar met twee getallen te laten uitrekenen.

Aandachtspunten

Zorg dat de leerlingen goed weten hoe de rekenmachine werkt. Laat ze eerst sommen met weinig decimalen uitreken en daarna pas met meerdere decimalen. Leerlingen die het goed beheersen, kun je een sommenreeks laten uitrekenen met meerdere getallen (bijv. 3,82 + 1,7416 + 4,64 - 1,7603 = ...). Vraag ze daarbij wat ze zien op de rekenmachine (steeds het tussenantwoord).

Instructiemateriaal

Een rekenmachine voor elke leerling.

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!