Optellen en aftrekken met grote getallen met de rekenmachine
Optellen en aftrekken met grote getallen met de rekenmachine

Optellen en aftrekken met grote getallen met de rekenmachine

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Algemeen

Leerlingen oefenen met het gebruik van de rekenmachine bij optelsommen met grote getallen tot en met 1000.

Belang

Soms is het handig om een rekenmachine te gebruiken om lastige sommen snel uit te rekenen of om een schatsom te controleren.

Introductie

Je oefent met de uitspraak en schrijfwijze van grote getallen. Koppel de grote getallen aan de juiste benaming of aan het juiste kommagetal.

Instructie

Vertel dat je de rekenmachine kunt gebruiken om lastige sommen sneller uit te rekenen. Indien nodig, oefen samen hoe je de rekenmachine gebruikt en hoe je de sommen intoetst. Vraag aan de leerlingen wat er bij het rekenen met de rekenmachine ook weleens mis kan gaan en waar je op moet letten. Je kunt per ongeluk een verkeerd getal intoetsen of een nul vergeten bij grote getallen. Dan is de uitkomst verkeerd. Ook kun je de uitkomst verkeerd overnemen. Vraag wat je eraan kunt doen. Je kunt de som ter controle nog een keer uitrekenen of je kunt de som eerst schatten. Als het goed is, ligt de schatuitkomst dicht bij de precieze uitkomst. Als dat niet zo is, ligt de schatsom er te ver vanaf óf is er een foutje gemaakt bij het intoetsen van de som op de rekenmachine. Laar de leerlingen daarna een aantal optel- en aftreksommen op de rekenmachine uitrekenen. Haal daarna de som uit drie verhaalsommen en reken die uit op de rekenmachine. Benadruk dat kommagetallen waar 'miljoen' achter staat, voluit geschreven moeten worden op de rekenmachine (2,34 miljoen wordt 2 340 000 op de rekenmachine).

Controleer met de volgende vragen of de instructie begrepen is:
- Wanneer zou jij de rekenmachine gebruiken? Wanneer niet?
- Reken uit met de rekenmachine: 348 000 + 291 004.

Inoefening

Reken met de leerlingen samen eerst een optelsom uit met de rekenmachine. Daarna een aftreksom. Dan een som waarbij ze eerst moeten bedenken hoe het miljoental voluit geschreven moet worden. Er staat bij 'Schrijf je antwoord als heel getal', dus geen kommagetal.

Afsluiting

Bespreek met de leerlingen wanneer het handig is om de rekenmachine te gebruiken? (Als je het precieze antwoord van een lastige som snel wilt uit rekenen). Waar moet je daarbij op letten? (Dat je de som goed intoetst). Wat kan er fout gaan? (Een verkeerd knopje intoetsen, waardoor het antwoord fout is). Wat kan je daarbij helpen? (Eerst de som schatten, dan weet je of het er dichtbij ligt. Of de som voor de zekerheid nog een keer intoetsen).
Daarna geef jij een sommenreeks met hoge getallen. Laat de leerlingen meerekenen op de rekenmachine. In het voorbeeld staat: "1,2 miljoen erbij 231 000 eraf 10 000 eraf 666 000 erbij 5000" (antwoord is 760 000). Zeg het langzaam genoeg op, zodat alle leerlingen het kunnen volgen. Je kunt er ook voor kiezen om alleen optellen of alleen aftrekken te laten doen. Of een som met maar met twee getallen te laten uitrekenen.

Aandachtspunten

Zorg dat de leerlingen goed weten hoe de rekenmachine werkt. Laat ze eerst sommen met lage getallen uitreken en daarna pas met hoge getallen. Leerlingen die het goed beheersen, kun je een sommenreeks laten uitrekenen met meerdere getallen (bijv. 38 000 + 17 416 + 464 735 - 176 003 = ...). Vraag ze daarbij wat ze zien op de rekenmachine (steeds het tussenantwoord).

Instructiemateriaal

Een rekenmachine voor elke leerling.

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!