Optellen en aftrekken met getallen t/m 10.000 met de rekenmachine
Optellen en aftrekken met getallen t/m 10.000 met de rekenmachine

Optellen en aftrekken met getallen t/m 10.000 met de rekenmachine

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Algemeen

Leerlingen oefenen met het gebruik van de rekenmachine bij plus- en minsommen met getallen tot en met 10 000.

Belang

Soms is het handig om een rekenmachine te gebruiken om lastige sommen snel uit te rekenen of om een schatsom te controleren.

Introductie

Je laat de geluidsfragmenten horen. De leerlingen schrijven het getal in cijfers op en houden dit omhoog. Schrijf het juiste antwoord op het digibord. Daarna laat je vier geluidsfragmenten horen. De leerlingen moeten aangeven welke twee geluidsfragmenten horen bij het getal op het digibord.

Instructie

Vertel dat je de rekenmachine kunt gebruiken om lastige sommen sneller uit te rekenen. Indien nodig, oefen samen hoe je de rekenmachine gebruikt en hoe je de sommen intoetst. Bespreek dat je een rekenmachine ook kunt gebruiken om een som die geschat is, te controleren. Eerst schat je in je hoofd, daarna reken je de precieze uitkomst uit met de rekenmachine. Als het goed is, ligt de schatuitkomst dicht bij de precieze uitkomst. Als dat niet zo is, ligt de schatsom er te ver vanaf óf is er een foutje gemaakt bij het intoetsen van de som op de rekenmachine. Je laat op het bord zien hoe je een som eerst kunt schatten en hoe je het daarna controleert met de rekenmachine. Laat ze daarna een aantal sommen precies uitrekenen met de rekenmachine. Daarna nog een aantal sommen, maar waarbij de schatsom erbij staat. Vraag of de precieze uitkomst dichtbij de uitkomst van de schatsom ligt. Laat vervolgens een aantal sommen zien en vraag welke sommen de leerlingen met en zonder rekenmachine zouden uitrekenen. Vraag ook waarom. Daarna bespreek je hoe je een som in verhaalvorm moet oplossen.

Controleer met de volgende vragen of de instructie begrepen is:
- Wanneer zou jij de rekenmachine gebruiken? Wanneer niet?
- Reken uit met de rekenmachine: 348 + 291 en 9376 - 287.

Inoefening

Je laat de leerlingen een aantal opgaven uitrekenen met de rekenmachine (zonder schatsom). Bespreek wat er mis kan zijn als het antwoord fout is. Waarschijnlijk is de som dan niet goed ingevoerd op de rekenmachine.

Afsluiting

Bespreek met de leerlingen wanneer het handig is om de rekenmachine te gebruiken? (Als je het precieze antwoord van een lastige som snel wilt uit rekenen). Waar moet je daarbij op letten? (Dat je de som goed intoetst). Wat kan er fout gaan? (Een verkeerd knopje intoetsen, waardoor het antwoord fout is). Wat kan je daarbij helpen? (Eerst de som schatten, dan weet je of het er dichtbij ligt. Of de som voor de zekerheid nog een keer intoetsen). Laat de leerlingen daarna in tweetallen om de beurt een lastige som voor elkaar bedenken die ze moeten uitrekenen met de rekenmachine. De uitkomst mag daarbij niet boven de 10.000 komen.

Aandachtspunten

Zorg dat de leerlingen goed weten hoe de rekenmachine werkt. Laat ze eerst sommen met lage getallen uitreken en daarna pas met hoge getallen. Leerlingen die het goed beheersen, kun je een sommenreeks laten uitrekenen met meerdere getallen (bijv. 38 + 17 + 46 + 176 + 276 = ...). Vraag ze daarbij wat ze zien op de rekenmachine (steeds het tussenantwoord).

Instructiemateriaal

Een rekenmachine voor elke leerling.

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!