Optellen door 1000

Optellen door 1000

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Algemeen

Leerlingen leren het optellen door 1000.

Belang

Het is belangrijk om te kunnen optellen door 1000, omdat je dan weet hoeveel iets samen is. Als je bijvoorbeeld wilt weten hoeveel passagiers er in de twee vliegtuigen samen zitten.

Introductie

Laat de leerlingen eerst de getallen aanvullen tot 1000. Vervolgens laat je ze het getal 1000 splitsen met behulp van de getallen.

Instructie

Laat de som met visuele ondersteuning zien. Leg uit dat je eerst telt hoeveel er al is (987), vervolgens tel je hoeveel erbij komt (70). Nu maak je de som 987 + 70 =. Leg uit dat je handig kunt optellen door eerst de tientallen erbij op te tellen tot je op 1007 uitkomt. Nu heb je nog 50 van de 70 over. Vervolgens tel je dit bij de 1007 op en kom je op 1057 uit. Oefen samen met de leerlingen de volgende som. Daarna laat je de leerlingen de twee sommen zelfstandig maken. Laat bij kale som 607 + 505 zien, hoe je met behulp van de getallenlijn in een aantal sprongen de getallen handig bij elkaar op kunt tellen. Laat de volgende som zien en bespreek samen met de leerlingen de twee voorgestelde manieren om deze som op te lossen. Vraag ook of de leerlingen nog andere handige manieren weten om deze som op te lossen. De volgende drie sommen maken de leerlingen zelfstandig. Laat nu de som 712 + 492 zien. Laat ook hier weer zien hoe je met handig sprongen de getallen bij elkaar op kunt tellen. Ook bij deze som zijn er verschillende manieren om hem handig op te lossen. Bespreek ook hier de twee voorbeeldoplossingen. Daarna maken de leerlingen weer drie sommen zelfstandig. Bespreek vervolgens kort hoe de leerlingen de tabel moeten lezen om de juiste optelsom te maken. Leg kort uit hoe de eerste som is opgelost en laat de leerlingen de andere sommen van de tabel oplossen. Laat bij de verhaalsom zien, dat je eerst aan de hand van het verhaal bepaald wat voor soort som het is. Vervolgens haal je de getallen die je nodig hebt uit de som en tel je deze handig bij elkaar op. Doorloop bij de volgende verhaalsom dezelfde stappen met de leerlingen. Uiteraard kunnen er ook andere oplossingsstrategieën gebruikt worden om de getallen bij elkaar op te tellen. Daarna maken de leerlingen twee verhaalsommen zelfstandig.

Controleer of de leerlingen kunnen optellen door 1000 met de volgende vraag:
- Op welke manier reken jij een som als deze (692 + 521 =) uit?

Inoefening

Leerlingen oefenen eerst met het optellen van twee getallen tot en met 1000 met een visuele ondersteuning. Vervolgens wordt alleen de kale som getoond en rekenen de leerlingen deze uit. Daarna moeten ze een som in verhaalvorm oplossen.

Afsluiting

Bespreek met de leerlingen nogmaals het belang van de de les. Als afsluiting kun kijken hoeveel sommen de leerlingen in 3 minuten kunnen maken. Dit kun je per rij doen of de twee rijen in één keer. Ook kun je meer of minder minuten op de zandloper zetten.

Aandachtspunten

Wanneer leerlingen moeite hebben met het optellen door 1000, kunnen ze een getallenlijn gebruiken als hulpmiddel. Geef aan dat je op verschillende manieren sprongen kunt maken op de getallenlijn. Ze kunnen ook gebruikmaken van een kladblaadje om de sommen uit te rekenen. Laat ze eerst zoveel mogelijk oefenen met een enkele overschrijding (Bijvoorbeeld alleen het honderdtal.) Daarna kun je een som oefenen met twee overschrijdingen.

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!