Optellen door 100 met tientaloverschrijding
Optellen door 100 met tientaloverschrijding

Optellen door 100 met tientaloverschrijding

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Algemeen

De leerlingen kunnen optellen door 100 met tientaloverschrijding.

Belang

Het is belangrijk dat leerlingen kunnen optellen door het honderdtal, zodat ze weten hoeveel ze van iets hebben en ze straks tot en met duizend kunnen leren rekenen.

Introductie

Je oefent eerst met de getallenlijn tot en met 100 door de leerlingen te vragen om willekeurige getallen tot en met 100 op te schrijven. Vervolgens mogen zij dan op volgorde in stilte een plekje zoeken om een getallenlijn te maken. Daarna vraag je willekeurig een leerling om door het honderdtal te tellen. Je kunt het tellen controleren door de gumvlakken uit te gummen.

Instructie

Eerst bespreek je het belang van het kunnen optellen door de honderd. Daarna leg je de voorbeeldsom bij het rekenen door de honderdtal uit en daarbij laat je zien hoe je tot de honderd rekent en van daaruit verder. Vervolgens wordt het leerdoel op drie manieren besproken: visueel, abstract en met een verhaal. Je kunt jezelf met de balk rechtsonder door de les heen navigeren om de manier te bespreken die je nodig hebt. Anders ga je van voorafaan alle pagina’s door en begin je bij de sommen met visuele ondersteuning. Daar leg je met behulp van de blokjes uit hoe je bij een optelsom door de 100 uitrekent. Daarna laat je de leerlingen oefenen met optelsommen met de visuele ondersteuning van blokjes en eieren. Dan bespreek je de abstracte sommen. Je vertelt de leerlingen dat ze abstracte sommen kunnen beantwoorden door tot de honderd te tellen en van daaruit verder te rekenen, dit kan met behulp van een getallenlijn of zonder. Ook kunnen leerlingen beide getallen splitsen in tientallen en eenheden en dit eerst los van elkaar optellen. Vervolgens laat je de leerlingen zelf oefenen. Daarna doorloop je de stappen van het maken van een verhaaltjessom en laat je de leerlingen weer zelf oefenen. Bij iedere manier van uitrekenen leg je eerst uit, oefen je samen met de leerlingen op het bord en laat je de leerlingen zelf sommen maken om te controleren of zij het snappen.

Controleer of de leerlingen kunnen optellen door het honderdtal door de volgende vragen te stellen:
- Waarom is het handig om op te kunnen tellen door de honderd?
- Wat is handig om te doen wanneer je door de 100 rekent?

Inoefening

Eerst oefen je samen met de leerlingen een som met visuele ondersteuning, daarna doe je samen een abstracte som en vervolgens maak je met de leerlingen een verhaaltjessom.

Afsluiting

Je bespreekt het doel van de les nog een keer en laat de leerlingen nog een optelsom maken met visuele ondersteuning, een abstracte som en een verhaaltjessom.

Aandachtspunten

Je kunt de leerlingen concreet hulpmateriaal bieden om de optelsommen door de 100 uit te rekenen, zoals een getallenlijn of blokjes.

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!