Omzetten van verhoudingen en percentages

Omzetten van verhoudingen en percentages

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.
Omzetten van verhoudingen en percentages
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Algemeen

Leerlingen leren het omzetten van percentages en verhoudingen.

Belang

Bespreek met de leerlingen dat het handig is om percentages en verhoudingen te kunnen omzetten, zodat je weet welke verhoudingen en percentages hetzelfde betekenen. Als bijvoorbeeld 60% van de leerlingen in de klas een meisje is, dan weet je dat dit hetzelfde is als de verhouding 6 van de 10.

Introductie

Op het digibord staan een aantal afbeeldingen. De leerlingen geven aan welke verhouding hoort bij de afbeelding. Pak ook zelf een aantal voorwerpen, zoals 4 blauwe potloden en 1 rood potlood, en vraag de klas welke verhouding erbij hoort.

Instructie

Leg uit dat 1 op 5 betekent dat van de 5 T-shirts er telkens 1 geel is. Vraag hoeveel T-shirts er geel zijn als je 10 T-shirts zou hebben. Leg uit hoe je een verhouding kunt omzetten naar een percentage. De verhouding die hoort bij de afbeeldingen is 3 op de 5. Door 100 te delen door het totale aantal (5) en dit antwoord vervolgens te vermenigvuldigen met het aantal delen (3), weet je welk percentage hetzelfde is als de verhouding. Laat de leerlingen oefenen met het omzetten van een verhouding naar een percentage met een visuele ondersteuning. Leg uit dat je een percentage ook kunt omzetten naar een verhouding. Het percentage dat bij de afbeelding hoort is 40%. Geef aan dat het totaal 100% is, dus 40% van de 100% is een vogel. De verhouding is dan 40 op de 100. Deze verhouding kun je vereenvoudigen door beide getallen te delen door hetzelfde getal. Laat de leerlingen oefenen met het omzetten van een percentage naar een verhouding met een visuele ondersteuning.
Ook zonder afbeeldingen kun je de verhoudingen en percentages op dezelfde manier omzetten. Als je de verhouding omzet naar het percentage gebruik je de volgende formule: 100 : totaal aantal × aantal delen. Laat de leerlingen hiermee oefenen. Als je een percentage omzet naar een verhouding is het handig om een verhouding te maken op de 100, dus 36 op de 100. Vervolgens kun je deze verhouding vereenvoudigen. Laat de leerlingen hiermee oefenen. Verhaalsommen kun je op dezelfde manier uitrekenen. Ook hiermee oefenen de leerlingen.

Om te controleren of leerlingen percentages en verhoudingen kunnen omzetten, kun je de volgende vragen stellen:
- Hoe zet jij een verhouding om naar een percentage?
- Hoe zet jij een percentage om naar een verhouding?

Inoefening

De leerlingen oefenen eerst met het omzetten van een verhouding naar een percentage, waarbij er een visuele ondersteuning zichtbaar is. Vervolgens zetten ze een verhouding om naar een percentage zonder visuele ondersteuning. Tot slot moeten ze een percentage omzetten naar een verhouding bij een som in verhaalvorm.

Afsluiting

Je bespreekt met de leerlingen nog eens dat het handig is om percentages en verhoudingen te kunnen omzetten, zodat je weet welke verhoudingen en percentages hetzelfde betekenen. Vervolgens moeten de leerlingen twee verhaalsommen oplossen. Daarna laat je een aantal voorwerpen zien. Je geeft aan welke verhouding of welk percentage erbij hoort. De leerlingen moeten dit vervolgens omzetten.

Aandachtspunten

Laat leerlingen die moeite hebben met het omzetten van percentages en verhoudingen eerst oefenen met het bepalen van de verhouding bij een afbeelding. Geef aan welk percentage bij deze verhouding hoort. Benadruk dat deze verhouding hetzelfde is als het percentage. Laat de leerlingen oefenen met het omzetten van verhoudingen en percentages door gebruik te maken van voorwerpen.

Instructiemateriaal

Materialen voor de introductie en afsluiting, zoals verschillende kleuren potloden en schriften, puntenslijpers, gummen enzovoorts.

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!