Omrekenen van minuten, seconden en honderdste seconden
Omrekenen van minuten, seconden en honderdste seconden

Omrekenen van minuten, seconden en honderdste seconden

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Algemeen

De leerlingen leren om minuten, seconden en honderdste seconden om te rekenen naar minuten en naar seconden.

Belang

Bespreek met de leerlingen dat het belangrijk is dat je minuten, seconden en honderdste seconden kunt omrekenen, omdat je het dan naar een logische tijdseenheid kunt omzetten.

Introductie

De leerlingen lezen de stopwatch af en beantwoorden de vragen.

Instructie

Bespreek het belang van het omrekenen van minuten, seconden en honderdste seconden. Leg vervolgens uit hoe je een tijd met minuten, seconden en honderdste seconden kunt omrekenen naar een tijd met seconden. Laat zien dat 1 minuut 60 seconden is. Vervolgens tel je deze 60 seconden bij de andere seconden (11). 60 + 11 = 71 seconden. De honderdste seconden (33) zet je nu om naar een honderdste breuk ( 33//100 ). Controleer met de volgende sommen of de leerlingen de tijden kunnen omrekenen naar seconden. Leg nu uit hoe je seconden met een honderdste breuk kunt omrekenen naar minuten. Laat zien dat je eerst de hele minuten uit de seconden haalt. Je splitst in dit geval 70 in 60 en dan houd je 10 over. Je hebt nu 1 minuut en 10 seconden. Vervolgens zet je de honderdste breuk om naar honderdste seconden (48). Benadruk nu de juiste notatie van de minuten. Dus 1:10,48 minuten. Laat nu de leerlingen de volgende sommen maken.

Controleer of de leerlingen de minuten, seconden en honderdste seconden kunnen omrekenen door de volgende vraag te stellen:
- Welke stappen gebruik je om seconden om te rekenen naar minuten?

Inoefening

Eerst maken de leerlingen een opgave waarbij ze de minuten omrekenen naar seconden. In de tweede opgave rekenen ze de seconden om. De derde opgave is weer van minuten naar seconden omrekenen.

Afsluiting

Bespreek nogmaals het belang van het kunnen omrekenen van minuten, seconden en honderdste seconden. Als afsluiting laat je groepje maken van vier leerlingen. De eerste leerling krijgt de stopwatch en de tweede leerling gaat de tijd omrekenen. De derde leerling controleert het antwoord en de vierde leerling houdt de puntentelling bij. Start de stopwatch zonder dat de leerling, die de tijd moet omrekenen, de tijd kan zien. Zodra hij stop roept, ze je de stopwatch stil. Benadruk dat de tijd meer dan 1 minuut op moet zijn en minder dan 3 minuten. Ben je te vroeg of te laat, dan is je beurt voorbij en heb je geen punt. Zodra er stop is gezegd, laat je de tijd op de stopwatch zien. Reken nu de tijd om naar seconden. Controleer het antwoord en noteer eventueel het punt. Nu schuift de rolverdeling met de klok mee 1 plek op. Dus de leerling die de tijd heeft omgerekend krijgt nu de stopwatch enzovoort. Als alle leerlingen zijn geweest telt dit als 1 ronden. Spreek van te voren af hoeveel ronden je doet.

Aandachtspunten

Laat leerlingen die moeite hebben met het omrekenen van minuten, seconden en honderdste seconden eerst oefenen met het omrekenen van minuten naar seconden en andersom om. Als dat lukt laat je de leerlingen de honderdste seconden omzetten naar een honderdste breuk en andersom.

Instructiemateriaal

Stopwatches

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!