Omrekenen van m en km
Omrekenen van m en km

Omrekenen van m en km

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Algemeen

Leerlingen leren meters omrekenen naar kilometers en andersom.

Belang

Bespreek met de leerlingen dat het handig is om meters naar kilometers te kunnen omrekenen en andersom, omdat je dan naar een meer logische meeteenheid kunt rekenen. Bijvoorbeeld als de afstand van je huis tot de camping 134 000 meter is, dan zeg je dat de afstand 134 kilometer is.

Introductie

Op het digibord staan eerst een aantal stellingen over meters en kilometers. De leerlingen bedenken of de stelling waar of niet waar is. Wanneer ze denken dat de stelling waar is, gaan ze staan. Wanneer ze denken dat het niet waar is, gaan ze zitten.

Instructie

Je legt aan de hand van het metrieke stelsel uit dat wanneer je meters wilt omrekenen naar kilometers, je drie sprongen naar links maakt. Daarbij vertel je dat je de meters dus deelt door duizend, omdat je drie sprongen van gedeeld door tien maakt en 10 × 10 × 10 = 1000. Dit laat je vervolgens aan de hand van de gegeven aantallen meters zien door deze om te rekenen naar kilometers. Daarna leg je uit dat wanneer je niet precies een bepaalde hoeveelheid kilometers hebt, je een aantal meter overhoudt als je dit omrekent naar kilometers. Dit doe je door eerst te kijken naar hoeveel kilometer je hebt en vervolgens te kijken hoeveel meter je overhoudt. Je laat de leerlingen bepalen welke getallen in de sommen ontbreken. Ook leg je uit dat wanneer je kilometers wilt omrekenen naar meters, je drie sprongen naar rechts maakt en dus eigenlijk vermenigvuldigt met duizend. Dit laat je zien door verschillende lengtes van kilometer om te rekenen naar meter. Vervolgens leg je uit dat wanneer je niet precies een bepaalde hoeveelheid kilometers heb, je de kilometers eerst omrekent naar meters en daar de overige meters bij optelt. De leerlingen bepalen de uitkomsten van de sommen. Tot slot laat je ze de verhaalsommen oplossen. Bespreek hierbij welke stappen je doorloopt tijdens het oplossen van een verhaalsom.

Om te controleren of leerlingen meters kunnen omrekenen naar kilometers en andersom, kun je de volgende vragen stellen:
- Hoeveel meter is één kilometer?
- Wat doe je als je meters omrekent naar kilometers?
- Wat doe je als je kilometers omrekent naar meters?

Inoefening

De leerlingen oefenen eerst met het omrekenen van kilometers naar meters en andersom in een abstracte som. Vervolgens rekenen ze in een verhaalsom uit hoeveel kilometer de gegeven hoeveelheid meters is.

Afsluiting

Herhaal het doel en het belang hiervan. Vervolgens staan er op het digibord een aantal sommen, waarbij de leerlingen de kilometers moeten omrekenen naar meters en andersom. Je kunt de leerlingen de sommen laten maken en vervolgens de antwoorden laten zien door te gummen.

Aandachtspunten

Wanneer leerlingen moeite hebben met dit doel, kun je ze het metrieke stelsel geven, waarbij alleen meters en kilometers een pijltje hebben met :1000 en ×1000.

Instructiemateriaal

Eventueel afgedrukt metriek stelsel.

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!