Omrekenen van dl en l

Omrekenen van dl en l

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.
Omrekenen van dl en l
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Algemeen

Leerlingen leren deciliters omrekenen naar liters en andersom.

Belang

Het is handig om dit te kunnen, omdat je dan naar een meer logische meeteenheid kunt rekenen. Zo zeg je bijvoorbeeld dat in de vaas 1 liter zit in plaats van 10 deciliter.

Introductie

De leerlingen geven aan of de inhoud op het plaatje ongeveer een deciliter is of niet. Door de vakjes open te krassen kun je het goede antwoord zien.

Instructie

Laat de kan zien en leg uit dat 1 deciliter 10× in een liter past. 1 liter is 10× zo groot. Leg uit hoe je de deciliters en liters van de kan moet aflezen. Controleer vervolgens of de leerlingen het aantal liter en deciliter van de kannen kunnen aflezen. Leg aan de hand van het metrieke stelsel uit dat je één sprong naar links maakt als je deciliters wilt omrekenen naar liters. Daarbij vertel je dat je de deciliters deelt door tien, omdat je één sprong naar links, van gedeeld door tien maakt. Dit laat je vervolgens met behulp van de sommen waarbij je deciliters gaat omrekenen naar liters doen. Daarna leg je uit dat wanneer je niet precies een aantal liters hebt, je een aantal deciliters overhoudt. Door eerst te kijken naar hoeveel liter je hebt en vervolgens te kijken hoeveel deciliter je overhoudt kun je uitrekenen hoeveel liter en deciliter het is. Laat vervolgens de leerlingen de getallen naar de goede plek slepen. Leg uit dat wanneer je liters wilt omrekenen naar deciliters, je één sprong naar rechts maakt en dus vermenigvuldigt met tien. Dit laat je zien door verschillende liters om te rekenen naar deciliters. Vervolgens leg je uit dat wanneer je niet precies een bepaalde hoeveelheid liters heb, je de liters eerst omrekent naar deciliters en daar de overige deciliters bij optelt. De leerlingen slepen de getallen weer naar de goede plek. Bespreek bij de verhaalsom welke stappen je doorloopt en laat je ze de verhaalsommen oplossen.

Om te controleren of leerlingen deciliters kunnen omrekenen naar liters en andersom, kun je de volgende vragen stellen:
- Hoeveel deciliter is één liter?
- Wat doe je als je deciliters wilt omrekenen naar liters?
- Wat doe je als je liters wilt omrekenen naar deciliters?

Inoefening

Leerlingen oefenen eerst met het omrekenen van liters naar deciliters, waarbij ze visuele ondersteuning krijgen.
Daarna krijgen ze een abstracte som. Vervolgens oefenen ze een verhaalsom waarbij ze deciliters moeten omrekenen naar liters. Laat de leerlingen verwoorden hoe ze dit uitrekenen.

Afsluiting

Herhaal het doel en het belang van het kunnen omrekenen van centiliter naar liter en andersom. Vervolgens laat je een aantal plaatjes zien. De leerlingen moeten aangeven of het ongeveer een deciliter of niet. Als ze denken dat het ongeveer een deciliter is gaan ze naast hun stoel staan, anders blijven ze zitten. Eventueel kun je nog aan de leerlingen vragen welke maateenheid bij het pak melk en blik soep horen. (liter)

Aandachtspunten

Wanneer leerlingen moeite hebben met dit doel, kun je ze het metrieke stelsel geven, waarbij je alleen deciliters en liters hebt met een pijltje :10 en een pijltje ×10.

Instructiemateriaal

Eventueel afgedrukt metriek stelsel.

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!