Omrekenen van cm en m met kommagetallen

Omrekenen van cm en m met kommagetallen

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.
Omrekenen van cm en m met kommagetallen
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Algemeen

Leerlingen leren centimeters omrekenen naar meters en andersom waarbij het getal een kommagetal is of een kommagetal wordt.

Belang

Bespreek met de leerlingen dat het handig is om centimeters naar meters te kunnen omrekenen en andersom, omdat je dan naar een meer logische meeteenheid kunt rekenen. Bijvoorbeeld als een zwembad 430 centimeter lang is, kun je ook zeggen dat het zwembad 4,3 meter lang is.

Introductie

Op het digibord laat je een startgetal zien. Vervolgens staat erboven of je dit getal moet vermenigvuldigen of moet delen door 10, 100 of 1000. Vraag de leerlingen wat het antwoord is en gum vervolgens het vakje om het juiste antwoord te tonen. Dit getal moeten ze ook vermenigvuldigen of delen met het getal dat erboven staat. Nadat de leerlingen antwoord hebben gegeven, gum je het vakje uit. Bespreek alle sommen op deze manier.

Instructie

Je laat twee leerlingen naar voren komen. Geef aan dat je de lengte kunt opmeten en dit op verschillende manieren kunt weergeven. Eerst wordt de ene leerling opgemeten waarbij de lengte in meters wordt gegeven. Bij de andere leerling geef je de lengte in centimeters. Vervolgens laat je op het digibord een afbeelding zien van een liniaal met een aantal balkjes eronder. De lengte staat gegeven in meters. Dit kun je omrekenen naar centimeters. Eén meter is hetzelfde als honderd centimeter, dus zeven meter is hetzelfde als zevenhonderd centimeter. Daarna tel je de losse centimeters erbij. Zo kun je ook omrekenen van centimeter naar meter. Laat de leerlingen oefenen met het omrekenen met behulp van de afbeeldingen op het digibord.
Vervolgens leg je aan de hand van het metrieke stelsel uit hoe je meters omrekent naar centimeters. Daarbij maak je twee sprongen naar rechts. Je vermenigvuldigt de meters met honderd. De komma verschuift twee plaatsen naar rechts. Bespreek samen een aantal voorbeelden. Vervolgens laat je een getal zien dat moet worden omgerekend naar centimeters. Er zijn meerdere antwoordmogelijkheden. Vraag de klas welk antwoord klopt. Vervolgens moeten de leerlingen twee getallen omrekenen zonder antwoordmogelijkheden. Je kunt ook omrekenen van centimeters naar meters. Je maakt hierbij twee sprongen naar links. Je deelt de centimeters door honderd. De komma verschuift twee plaatsen naar links. Als er geen komma in het getal staat, zet je dit achter het laatste cijfer en maak je vanuit daar twee sprongen naar links. Bespreek samen een aantal voorbeelden. Daarna laat je een getal zien dat omgerekend moet worden naar meters waarbij antwoordmogelijkheden zijn gegeven. Vraag de klas welk antwoord juist is en laat hen daarna twee andere getallen omrekenen. Daarna bespreek je het omrekenen aan de hand van een som in verhaalvorm. Als je van meters naar centimeters moet omrekenen, is het een keersom. Reken je van centimeters naar meters, dan is het een deelsom. Laat de leerlingen zelf een verhaalsom oplossen.

Om te controleren of leerlingen centimeters kunnen omrekenen naar meters en andersom met kommagetallen, kun je de volgende vragen stellen:
- Hoeveel centimeter is één meter?
- Wat doe je als je centimeters omrekent naar meters?
- Wat doe je als je meters omrekent naar centimeters?

Inoefening

Leerlingen oefenen eerst met het omrekenen van meters naar centimeters, waarbij ze visuele ondersteuning krijgen. Vervolgens oefenen ze met het omrekenen, waarbij alleen de getallen gegeven zijn en daarna maken ze een verhaalsom, waarbij ze moeten omrekenen.

Afsluiting

Je bespreekt met de leerlingen nog eens dat het handig is om te kunnen omrekenen van centimeters naar meters en andersom, omdat je zo naar een meer logische meeteenheid kunt rekenen. Vervolgens laat je een aantal kinderen op het digibord zien die een uitspraak doen. Vraag de klas welk kind gelijk heeft en laat hen dit ook uitleggen.

Aandachtspunten

Wanneer leerlingen moeite hebben met het omrekenen van centimeters en meters met kommagetallen, kun je ze het metrieke stelsel geven, waarbij je alleen centimeters en meters hebt met een pijltje :100 en een pijltje ×100.

Instructiemateriaal

Eventueel afgedrukt metriek stelsel.

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!