Omrekenen van cm en dm

Omrekenen van cm en dm

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.
Omrekenen van cm en dm
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Algemeen

Leerlingen leren centimeters omrekenen naar decimeters en andersom.

Belang

Bespreek met de leerlingen dat het handig is om centimeters naar decimeters te kunnen omrekenen en andersom, omdat je dan naar een meer logische meeteenheid kunt rekenen. Zo zeg je bijvoorbeeld dat de tafel 6 decimeter hoog is in plaats van 60 cm.

Introductie

Op het digibord staan een aantal afmetingen van een voorwerp. De leerlingen bepalen of dit in centimeters of meters is. Je kunt de cm en m naar het lijntje in de zin slepen.

Instructie

Je legt aan de hand van het metrieke stelsel uit dat wanneer je centimeters wilt omrekenen naar decimeters, je één sprong naar links maakt. Daarbij vertel je dat je de centimeters dus deelt door tien, omdat je één sprong van gedeeld door tien maakt. Dit laat je vervolgens zien in de oefening waarin je centimeters naar decimeter gaat omrekenen. Daarna leg je uit dat wanneer je niet precies een bepaalde hoeveelheid decimeters hebt, je een aantal centimeter overhoudt als je omrekent naar decimeters. Door eerst te kijken naar hoeveel decimeter je hebt kun je zien hoeveel centimeter je overhoudt. Je laat de leerlingen de getallen naar de goede plek slepen. Ook leg je uit dat wanneer je decimeters wilt omrekenen naar centimeters, je één sprong naar rechts maakt en dus vermenigvuldigt met tien. Dit laat je zien door verschillende lengtes van decimeter om te rekenen naar centimeter. Vervolgens leg je uit dat wanneer je niet precies een bepaalde hoeveelheid decimeters heb, je de decimeters eerst omrekent naar centimeters en daar de overige centimeters bij optelt. De leerlingen slepen de getallen naar de goede plek. Tot slot laat je ze de verhaalsommen oplossen. Bespreek hierbij welke stappen je doorloopt tijdens het oplossen van een verhaalsom.

Om te controleren of leerlingen centimeters kunnen omrekenen naar decimeters en andersom, kun je de volgende vragen stellen:
- Hoeveel centimeter is één decimeter?
- Wat doe je als je centimeters omrekent naar decimeters?
- Wat doe je als je decimeters omrekent naar centimeters?

Inoefening

Leerlingen oefenen eerst met het omrekenen van decimeter naar centimeter, zonder context. Daarna doen ze dit in een verhaalsom, waarbij ze moeten omrekenen naar decimeter en naar decimeter met centimeters.

Inoefening

Leerlingen leren decimeters omrekenen naar meters en andersom.

Afsluiting

Herhaal het doel en het belang hiervan. Vervolgens staat er op het digibord een hoeveelheid decimeter met centimeters. Daaronder staat drie antwoorden. De leerlingen bepalen welke hoeveelheid erbij hoort. Wanneer je over het gekozen antwoord gumt en het vak groen wordt, is het antwoord goed. Wanneer het fout is, wordt het vak rood. Daarna staat er een hoeveelheid centimeter op het digibord en rekenen de leerlingen dit om naar decimeter.

Aandachtspunten

Wanneer leerlingen moeite hebben met dit doel, kun je ze het metrieke stelsel geven, waarbij je alleen decimeters en centimeters hebt met een pijltje :10 en een pijltje ×10.

Instructiemateriaal

Eventueel afgedrukt metriek stelsel.

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!