Omrekenen van alle lengtematen

Omrekenen van alle lengtematen

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.
Omrekenen van alle lengtematen
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Algemeen

Leerlingen leren millimeters, centimeters, decimeters, meters, decameters, hectometers en kilometers omrekenen.

Belang

Bespreek met de leerlingen dat het handig is om verschillende lengtematen te kunnen omrekenen, omdat je dan naar een meer logische meeteenheid kunt rekenen. Bijvoorbeeld als je de lengte van een sjaal weet in millimeters, dan kun je dit ook omrekenen naar meters.

Introductie

Op het digibord staat het metrieke stelsel in de vorm van een trap, waarbij de lengtematen nog niet zijn ingevuld. De leerlingen bepalen welke lengtemaat één stap kleiner is dan kilometer en je sleept deze lengtemaat naar de goede plek op de trap. Vervolgens doe je dit ook met de andere lengtematen.

Instructie

Je legt aan de hand van het metrieke stelsel uit dat wanneer je één sprong naar links maakt, je door tien deelt en dat wanneer je meerdere sprongen maakt, je deze hoeveelheid sprongen ook steeds door tien deelt. Dit laat je vervolgens aan de hand van de gegeven verschillende maten zien door deze om te rekenen naar andere maten. Je laat de leerlingen zelf een aantal keer een lengtemaat omrekenen. Daarna laat je de leerlingen bepalen welke lengtematen in de sommen ontbreken.
Ook leg je uit dat wanneer je één sprong naar rechts maakt, je vermenigvuldigt met tien en dat wanneer je meerdere sprongen maakt, je deze hoeveelheid sprongen ook steeds met tien vermenigvuldigt. Vervolgens reken je samen met de leerlingen de maten om. Laat de leerlingen ook zelf een aantal keer een lengtemaat omrekenen. Vervolgens bepalen de leerlingen de uitkomsten van de sommen. Tot slot lossen de leerlingen twee verhaalsommen op, waarbij ze verschillende lengtematen omrekenen. Bespreek hierbij eventueel welke stappen je doorloopt tijdens het oplossen van een verhaalsom.

Om te controleren of leerlingen millimeters, centimeters, decimeters, meters, decameters, hectometers en kilometers kunnen omrekenen, kun je de volgende vragen stellen:
- Hoeveel meter is één kilometer?
- Wat doe je als je decimeters omrekent naar decameters?
- Wat doe je als je millimeters omrekent naar meters?

Inoefening

De leerlingen oefenen met het omrekenen van verschillende lengtematen naar andere lengtematen. Ook oefenen ze met het omrekenen van lengtematen in een verhaalsom. Je kunt hierbij eventueel het metriek stelsel laten zien.

Afsluiting

Herhaal het doel en het belang hiervan. Vervolgens staan er op het digibord een aantal sommen, waarbij de leerlingen moeten omrekenen. Laat de leerlingen zo veel mogelijk sommen omrekenen binnen de tijd.

Aandachtspunten

Wanneer leerlingen moeite hebben met dit doel, kun je ze het metrieke stelsel geven, waarbij je de pijltjes toevoegt van :10 en ×10.

Instructiemateriaal

Eventueel afgedrukt metriek stelsel.

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!