Nieuwe tijd bepalen met digitale klokken met minuten zonder uuroverschrijding
Nieuwe tijd bepalen met digitale klokken met minuten zonder uuroverschrijding

Nieuwe tijd bepalen met digitale klokken met minuten zonder uuroverschrijding

-

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Algemeen

De leerlingen leren de nieuwe tijd te bepalen met digitale klokken met minuten zonder uuroverschrijding.

Belang

Het is belangrijk dat je een nieuwe tijd kunt bepalen met digitale klokken met minuten zonder uuroverschrijding, omdat je dan weet hoe laat je bent aangekomen of vertrokken bent.

Introductie

Laat de leerlingen de juiste tijd bepalen bij de digitale klokken.

Instructie

Tijdens deze les kun je de leerlingen allemaal een digitale oefenklok geven, zodat ze direct de tijd op hun klok mee kunnen zetten en kunnen verzetten. Bespreek het belang van een nieuwe tijd kunnen bepalen met digitale klokken met minuten. Laat de digitale klok zien en leg uit dat een digitale klok bestaat uit vier plekken waar een getal kan staan. De dubbele punt, bij sommige klokken alleen één punt, geeft de scheiding tussen uren en minuten aan. De cijfers die voor de dubbele punt staan geven de uren aan. De cijfers achter de dubbele punt geven de minuten aan. Gebruik de digitale klok van 8 minuten voor half 10 om te laten zien wat er met de cijfers gebeurt als je de klok een aantal minuten eerder en een aantal minuten later zet. Laat nu zien hoe je een nieuwe tijd kan bepalen. Gebruik het voorbeeld van de veerpont om visueel te laten zien hoe je op 14 minuten over 8 uitkomt. Kies een tijd uit en zet die op de linker digitale klok. Laat een leerling de tijd benoemen. Zet vervolgens de rechter digitale klok een aantal minuten eerder of later. Hoe laat is het nu? Herhaal dit meerdere keren vanaf verschillende tijden. Je kunt de leerlingen mee laten oefenen door zelf de tijden op hun eigen digitale klok te laten zetten en vervolgens het aantal minuten eerder of later te zetten. Controleer met de volgende sommen of de leerlingen de nieuwe tijd kunnen bepalen. Vervolgens maken de leerlingen twee sommen, waarbij ze het juiste antwoord moeten kiezen. Door de grijze cirkels te gummen kun je het antwoord laten zien. Daarna leg je uit hoe je een som waarin je een nieuwe tijd moet bepalen met een verhaal moet aanpakken. Controleer of de leerlingen de volgende twee sommen kunnen oplossen. Laat zien hoe je de eindtijd kunt bepalen met een tabel. In de volgende som bepalen de leerlingen de eindtijd.

Controleer of de leerlingen de nieuwe tijd kunnen bepalen met digitale klokken met minuten zonder uuroverschrijding, door de volgende vraag te stellen:
- Hoe bepaal je de nieuwe tijd met digitale klokken met minuten?

Inoefening

Bij de eerste opgave moeten de leerlingen de nieuwe tijd op de digitale klok zetten. Vervolgens vullen de leerlingen de eindtijd in. Als laatste krijgen de leerlingen een opgave, waarbij ze de nieuwe tijd moeten bepalen door middel van een verhaal.

Afsluiting

Bespreek nogmaals met de leerlingen dat het belangrijk is om een nieuwe tijd met digitale klokken met minuten zonder uuroverschrijding te bepalen, omdat zo weet hoe laat je bent aangekomen of bent vertrokken. Als afsluiting laat je de leerlingen in tweetallen of groepjes bepalen om hoe laat de muzieklessen beginnen.

Aandachtspunten

Laat leerlingen die moeite hebben met het bepalen van de nieuwe tijd met minuten op de digitale klok eerst oefenen met een digitale klok, waarbij ze het aflezen en zetten van minuten oefenen.

Instructiemateriaal

Digitale klokken

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!