Nieuwe tijd bepalen met digitale klokken met 10 en 5 minuten zonder uuroverschrijding
Nieuwe tijd bepalen met digitale klokken met 10 en 5 minuten zonder uuroverschrijding

Nieuwe tijd bepalen met digitale klokken met 10 en 5 minuten zonder uuroverschrijding

-

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Algemeen

De leerlingen leren de nieuwe tijd te bepalen met digitale klokken met 10 en 5 minuten zonder uuroverschrijding.

Belang

Het is belangrijk dat je een nieuwe tijd kunt bepalen met digitale klokken met 10 en 5 minuten zonder uuroverschrijding, omdat je dan weet hoe laat je bent aangekomen of vertrokken bent.

Introductie

Laat de leerlingen in tweetallen digitale klokken in de volgorde van vroeg naar laat leggen. Iedere leerling schrijft een aantal tijden op een kaartje. Vervolgens leggen ze de kaarten op kop en draait een leerling vier kaarten om. Deze kaarten legt hij in de juiste volgorde.

Instructie

Tijdens deze les kun je de leerlingen allemaal een digitale oefenklok geven, zodat ze direct de tijd op hun klok mee kunnen zetten en kunnen verzetten. Bespreek het belang van een nieuwe tijd kunnen bepalen met digitale klokken met 10 en 5 minuten. Laat de digitale klok zien en leg uit dat een digitale klok bestaat uit vier plekken waar een getal kan staan. De dubbele punt, bij sommige klokken alleen één punt, geeft de scheiding tussen uren en minuten aan. De cijfers die voor de dubbele punt staan geven de uren aan. De cijfers achter de dubbele punt geven de minuten aan. Gebruik de digitale klok van 5 minuten voor half 5 om te laten zien wat er met de cijfers gebeurt als je de klok 10 minuten eerder en 10 minuten later zet. Herhaal dit ook voor de klok die 5 minuten eerder en later gezet wordt. Laat nu zien hoe je een nieuwe tijd kan bepalen. Gebruik het voorbeeld van de bakker om visueel te laten zien hoe je op kwart voor 12 uitkomt. Kies een tijd uit en zet die op de linker digitale klok. Laat een leerling de tijd benoemen. Zet vervolgens de rechter digitale klok een aantal minuten eerder of later. Hoe laat is het nu? Herhaal dit meerdere keren vanaf verschillende tijden. Je kunt de leerlingen mee laten oefenen door zelf de tijden op hun eigen digitale klok te laten zetten en vervolgens het aantal minuten eerder of later te zetten. Controleer met de volgende sommen of de leerlingen de nieuwe tijd kunnen bepalen. Vervolgens maken de leerlingen twee sommen, waarbij ze het juiste antwoord moeten kiezen. Door de grijze cirkels te gummen kun je het antwoord laten zien. Daarna leg je uit hoe je een som waarin je een nieuwe tijd moet bepalen met een verhaal moet aanpakken. Controleer of de leerlingen de volgende twee sommen kunnen oplossen. Laat zien hoe je de eindtijd kunt bepalen met een tabel. In de volgende som bepalen de leerlingen de eindtijd.

Controleer of de leerlingen de nieuwe tijd kunnen bepalen met digitale klokken met 10 en 5 minuten zonder uuroverschrijding, door de volgende vraag te stellen:
- Hoe bepaal je de nieuwe tijd met digitale klokken met 10 en 5 minuten?

Inoefening

Bij de eerste opgave bepalen de leerlingen de nieuwe tijd met een meerkeuzeopgave. Vervolgens vullen de leerlingen de eindtijd in. Als laatste krijgen de leerlingen een opgave, waarbij ze de nieuwe tijd moeten bepalen door middel van een verhaal.

Afsluiting

Bespreek nogmaals met de leerlingen dat het belangrijk is om een nieuwe tijd met digitale klokken met 10 en 5 minuten zonder uuroverschrijding te bepalen, omdat je zo weet hoe laat je bent aangekomen of bent vertrokken. Als afsluiting zet je een tijd op een digitale klok en geef je aan hoeveel minuten de klok vooruit of achteruit gezet wordt. Vervolgens gooi je een bal en moet de leerling die de bal vangt aangeven wat de nieuwe tijd is. Als de leerling dit goed heeft, gooit hij de bal terug. Deze opdracht herhaal je met meerdere leerlingen.

Aandachtspunten

Laat leerlingen die moeite hebben met het bepalen van de nieuwe tijd met 10 en 5 minuten op de digitale klok eerst oefenen met een digitale klok, waarbij ze het aflezen en zetten van 10 en 5 minuten oefenen.

Instructiemateriaal

Papier voor de introductie, een bal en digitale klokken.

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!