Nieuwe tijd bepalen met digitale klokken met 10 en 5 minuten met uuroverschrijding

Nieuwe tijd bepalen met digitale klokken met 10 en 5 minuten met uuroverschrijding

-

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.
Nieuwe tijd bepalen met digitale klokken met 10 en 5 minuten met uuroverschrijding
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Algemeen

De leerlingen leren de nieuwe tijd te bepalen met digitale klokken met 10 en 5 minuten met uuroverschrijding.

Belang

Het is belangrijk dat je een nieuwe tijd kunt bepalen met digitale klokken met 10 en 5 minuten met uuroverschrijding, omdat je dan weet hoe laat je bent aangekomen of vertrokken bent.

Introductie

Laat de leerlingen de digitale klok aan de juiste tijd koppelen door er een lijn tussen te tekenen.

Instructie

Tijdens deze les kun je de leerlingen allemaal een digitale oefenklok geven, zodat ze direct de tijd op hun klok mee kunnen zetten en kunnen verzetten. Bespreek het belang van een nieuwe tijd kunnen bepalen met digitale klokken met 10 en 5 minuten. Laat de digitale klok zien en leg uit dat een digitale klok bestaat uit vier plekken waar een getal kan staan. De dubbele punt, bij sommige klokken alleen één punt, geeft de scheiding tussen uren en minuten aan. De cijfers die voor de dubbele punt staan geven de uren aan. De cijfers achter de dubbele punt geven de minuten aan. Gebruik de digitale klok van 5 minuten voor 2 om te laten zien wat er met de cijfers gebeurt als je de klok 10 minuten eerder en 10 minuten later zet. Herhaal dit ook voor de klok die 5 minuten eerder en later gezet wordt. Laat nu zien hoe je een nieuwe tijd kan bepalen. Gebruik het voorbeeld van de conciërge om visueel te laten zien hoe je op 5 minuten over 5 uitkomt. Kies een tijd uit en zet die op de linker digitale klok. Laat een leerling de tijd benoemen. Zet vervolgens de rechter digitale klok een aantal minuten eerder of later. Hoe laat is het nu? Herhaal dit meerdere keren vanaf verschillende tijden. Je kunt de leerlingen mee laten oefenen door zelf de tijden op hun eigen digitale klok te laten zetten en vervolgens het aantal minuten eerder of later te zetten. Controleer met de volgende sommen of de leerlingen de nieuwe tijd kunnen bepalen. Vervolgens maken de leerlingen twee sommen, waarbij ze het juiste antwoord moeten kiezen. Door de grijze cirkels te gummen kun je het antwoord laten zien. Daarna leg je uit hoe je een som waarin je een nieuwe tijd moet bepalen met een verhaal moet aanpakken. Controleer of de leerlingen de volgende twee sommen kunnen oplossen. Laat zien hoe je de eindtijd kunt bepalen met een tabel. In de volgende som bepalen de leerlingen de eindtijd.

Controleer of de leerlingen de nieuwe tijd kunnen bepalen met digitale klokken met 10 en 5 minuten met uuroverschrijding, door de volgende vraag te stellen:
- Hoe bepaal je de nieuwe tijd met digitale klokken met 10 en 5 minuten?

Inoefening

Bij de eerste opgave bepalen de leerlingen de nieuwe tijd met een meerkeuzeopgave. Vervolgens vullen de leerlingen de eindtijd in. Als laatste krijgen de leerlingen een opgave, waarbij ze de tabel moeten invullen.

Afsluiting

Bespreek nogmaals met de leerlingen dat het belangrijk is om een nieuwe tijd met digitale klokken met 10 en 5 minuten met uuroverschrijding te bepalen, omdat zo weet hoe laat je bent aangekomen of bent vertrokken. Als afsluiting laat je een digitale klok zien, waarbij staat aangegeven hoeveel minuten de volgende klok later is. Nadat de leerlingen het juiste antwoord hebben gegeven, sleep je het vak weg en ga je door naar de volgende klok. Herhaal dit ook met digitale klokken, waarbij de tijden eerder benoemd moeten worden.

Aandachtspunten

Laat leerlingen die moeite hebben met het bepalen van de nieuwe tijd met 10 en 5 minuten op de digitale klok eerst oefenen met een digitale klok, waarbij ze het aflezen en zetten van 10 en 5 minuten oefenen.

Instructiemateriaal

Digitale klokken

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!