Mijn Cyberrijbewijs | Voorbereiding en benodigdheden

Mijn Cyberrijbewijs | Voorbereiding en benodigdheden

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.
Mijn Cyberrijbewijs | Voorbereiding en benodigdheden
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Algemeen

Het internet is leuk en spannend. Het is een plek waar je veel kunt leren en waar je elkaar ontmoet. Maar het internet heeft ook kenmerken waardoor online gedrag makkelijk ontspoort. Denk bijvoorbeeld aan de (gevoelsmatige) anonimiteit van online berichten, of de onmiddellijkheid waarmee een video wereldwijd te zien is.

Mijn Cyberrijbewijs is een gratis lesprogramma dat bijdraagt aan de digitale weerbaarheid van leerlingen uit groep 7 en 8 van het primair onderwijs. Het is een initiatief van het ministerie van Justitie en Veiligheid en ontwikkeld door FutureNL. Aan de hand van illustrerende thema’s zoals online hate speech, online fraude, doxing, hacking en sexting leren en ervaren kinderen meer over online slachtoffer- en daderschap. Van kennis, via inzicht naar gedrag met handelingsperspectief.

Via een film maakt jouw klas kennis met middelbare scholieren die voor straf online moeten nablijven voor een digitaal misdrijf dat heeft plaatsgevonden. Hoe zit het precies? Hoe heeft het zo ver kunnen komen? Jouw klas gaat op zoek naar het ‘hoe’ en ‘waarom’ en vertalen hun ervaringen naar eigen regels en groepsafspraken.

Mijn Cyberrijbewijs bestaat per les/thema uit een docentenhandleiding, lesbrieven voor de leerlingen, slides voor op het digi-bord en videomateriaal. De lessenreeks wordt afgesloten met de uitreiking van een Mijn Cyberrijbewijs certificaat.

Bestanden

Download en print hieronder de bestanden die nodig zijn voor de lessenreeks. Dit zijn de klassenposter en de individuele poster waarop de leerlingen per les schrijven wat zij gezamenlijk en individueel afspreken over het betreffende thema. Ook staat hier het certificaat dat leerlingen aan het einde van de lessenreeks ontvangen.

Voor thuis staat hier een informatiebrief met meer informatie over de lessenreeks en de onderwerpen die aan bod komen. De praatplaat hoort hierbij en kan ouders en/of verzorgers helpen om thuis het gesprek over online gedrag te starten.

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!