Methode les 52826

Methode les 52826

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Introductie

Je activeert de voorkennis door het maken van plussommen. Maak tweetallen en geef ze 2 dobbelstenen, papier en potlood. Zet de timer aan en laat de tweetallen zoveel mogelijk plussommen dobbelen, deze sommen schrijven ze op. Zet de timer vervolgens aan om zo veel mogelijk van de sommen uit te rekenen.

Wat is hetzelfde bij de sommen 2 + 2 en 3 + 1?

Benoem het lesdoel en het belang van de les. Bespreek dat als je handig kunt optellen en aftrekken je snel kunt uitrekenen hoeveel potloden er in totaal zijn, gebruikt worden en over zijn in de verpakking.

Instructie

Leg uit dat de leerlingen in de vorige les hebben geleerd dat wanneer je een getal splitst in 2 getallen, je met deze getallen plus- en minsommen kunt maken. De plussom kun je omdraaien, dat heet de wisseleigenschap. Verwijs naar de sommen. De gekleurde getallen in de minsom kun je ook omdraaien, dat heet de inverse eigenschap. Laat zien hoe je de sommen oplost, gebruik MAB-materiaal. Let op dat leerlingen bij het omwisselen van de getallen bij een minsom altijd het grootste getal vooraan zetten. Oefen verder met de plus- en minsommen waarbij de inverse- en wisseleigenschap toegepast worden.

Welke plussommen kun je maken als je 8 splitst in 1 en 7?
Welke plus- en minsommen kun je maken als je 8 splitst in 2 en 6?

screenshots
Leg uit dat je de inverse- en wisseleigenschap ook kunt toepassen als er meer dan 10 kralen zijn. De leerlingen oefenen met plus- en minsommen tot en met 20. Tel het aantal groene en oranje kralen. Deze tel je bij elkaar op om het totale aantal kralen in het paarse vak te bepalen. Hierbij pas je de wisseleigenschap toe. Om uit te rekenen hoeveel van het totaal aantal kralen groen of oranje is, maak je minsommen. Je komt achter het aantal oranje kralen als je het aantal groene kralen van het totale aantal afhaalt. Voor het aantal groene kralen draai je het tweede getal om met de uitkomst.
methodLesson=52826
Oefen vervolgens het met maken van plus- en minsommen bij de kralen. Draai aan beide draaischijven en sleep de kralen naar het rode of groene vak. Vul de plus- en minsommen in. Draai daarna weer aan de draaischijven om nieuwe sommen te maken. Oefen verder met het bepalen van sommen aan de hand van een kralenketting.

Hoeveel kralen heeft de ketting in totaal als er 1 oranje kraal afgaat?
Stel je hebt in totaal 13 kralen, daarvan zijn er 5 oranje. Hoeveel zijn er groen?

Controleer of de leerlingen begrijpen hoe je de inverse- en wisseleigenschap toepast als je 1 plus- en 1 minsom gegeven krijgt. Vraag welke sommen er nog meer bij de kralen passen.

Verwerking

Bespreek de voorbeeldopgaven om de leerlingen een beeld te geven van wat ze kunnen verwachten in de verwerking. Leerlingen die de verlengde instructie niet hoeven te volgen, gaan zelfstandig aan de slag met de verwerking van de les en de taak.

Verlengde instructie

Leg uit dat er in totaal 4 sommen bij de afbeelding van de kralen gemaakt worden. De plussommen maak je door de verschillende kleuren kralen bij elkaar op te tellen. De groepjes in een plussom kun je altijd omdraaien. De minsommen maak je door het oranje of groene groepje kralen van het totale aantal kralen af te trekken. Hier wisselen de uitkomst en het groepje dat eraf gehaald wordt van plek in de sommen. Draai vervolgens weer de draaischijven om de sommen te maken. Sleep de kralen in het rode en groene vak.

Welke plussommen ontstaan er als je de getallen 11 en 5 draait? En welke minsommen?

Oefen vervolgens verder met de plus- en minsommen met behulp van de inverse- en wisseleigenschap.

Afsluiting

Je controleert of de leerlingen het lesdoel begrijpen door ze de stellingen te laten beantwoorden met waar of niet waar. Laat de leerlingen vervolgens de kralen tekenen die bij de sommen passen. Klik op de afdekvlakken voor nieuwe plus- en minsommen.

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!