Methode les 52730

Methode les 52730

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Introductie

Je activeert de voorkennis door het oefenen met het herkennen van getallen op het rekenrek. Maak tweetallen en laat een leerling een getal op een rekenrek zetten. De andere leerling benoemt welk getal het is. Daarna wisselen ze van rol.

Hoe tel je handig het aantal kralen?

Benoem het lesdoel en het belang van de les. Bespreek dat je door op te tellen en af te trekken kunt berekenen hoeveel bolletjes de ijscoman op het hoorntje doet en hoeveel er al opgegeten zijn.

Instructie

methodLesson=52730
Leg uit dat er bij optellen iets anders gebeurt dan bij aftrekken. Als je optelt, komt er iets bij. Geef het voorbeeld van de ijsbolletjes. Als je aftrekt, gaat er iets weg. Er waren 8 ijsblokjes. 3 blokjes zijn gesmolten.

Leg in eigen woorden uit wat het verschil is tussen optellen en aftrekken.
Als je het ijsje met bolletjes opeet, wat krijg je dan voor som?

Vervolgens leg je uit hoe je plussommen uitrekent op het rekenrek of met MAB-materiaal. Eerst schuif je het eerste groepje kralen naar links. Vervolgens schuif je het tweede groepje kralen erbij. Geef ook een voorbeeld met het MAB-materiaal door de blokjes per groepje in het blauwe vak te slepen. Oefen verder met de plussommen.
screenshots blok 7
Leg daarna uit hoe je plussommen met meer dan 2 getallen uitrekent. Leg uit dat het eerste getal aangeeft hoeveel je er al hebt. Het tweede getal geeft aan hoeveel er bijkomen. Vervolgens tel je het derde getal daar weer bij op. Oefen vervolgens met het uitrekenen van plussommen met meer dan 2 getallen.
screenshots blok 7
Vervolgens leg je uit dat je minsommen kunt uitrekenen met behulp van het rekenrek of met MAB-materiaal. Laat zien hoe je een minsom op een rekenrek uitrekent door de stappen te volgen. Schuif eerst 5 kralen naar links, vervolgens schuif je de kralen die eraf gaan weer terug naar rechts. Laat zien hoe je een minsom uitrekent met behulp van MAB-materiaal. Sleep 5 blokjes in het blauwe vak. Sleep de blokjes die eraf gaan uit het vak. Oefen met het aftrekken tot en met 10.

Leg uit hoe je de som 8 - 6 uitrekent met behulp van het rekenrek.
Leg uit wat de sommen 6 - 1 en 6 - 5 met elkaar te maken hebben.

Controleer of de leerlingen begrijpen hoe ze een minsom oplossen door ze te vragen welke som ze in de afbeelding zien en hoe ze die som oplossen.

Verwerking

Bespreek de voorbeeldopgaven om de leerlingen een beeld te geven van wat ze kunnen verwachten in de verwerking. Leerlingen die de verlengde instructie niet hoeven te volgen, gaan zelfstandig aan de slag met de verwerking van de les en de taak.

Verlengde instructie

Leg uit dat er bij optellen een hoeveelheid bijkomt. Dit kun je uitrekenen met behulp van het rekenrek. Bij aftrekken gaat er iets weg. Je schuift de totale hoeveelheid naar links en haalt het groepje dat weggaat eraf door deze weer naar rechts te schuiven. Oefen met het oplossen van sommen door de draaischijven te draaien. Schrijf de sommen op aan de rechterkant. Gebruik het rekenrek ter ondersteuning.

Leg uit hoe je de som 10 - 2 oplost.

Afsluiting

Je controleert of de leerlingen het lesdoel begrijpen door te vragen wat er mis gaat bij het bepalen en berekenen van de minsom. Los vervolgens de sommen op en sleep de gekleurde vakjes naar het juiste getal.

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!