Koppelen van analoge klokken aan digitale klokken met lage tijden met 10 en 5 minuten

Koppelen van analoge klokken aan digitale klokken met lage tijden met 10 en 5 minuten

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.
Koppelen van analoge klokken aan digitale klokken met lage tijden met 10 en 5 minuten
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Algemeen

De leerlingen leren om analoge klokken te koppelen aan digitale klokken met lage tijden met 10 en 5 minuten en andersom.

Belang

Het is belangrijk dat je analoge en digitale klokken met lage tijden met 10 en 5 minuten kunt koppelen, omdat je zo op verschillende manieren dezelfde of andere tijden kunt aflezen en zetten.

Introductie

Laat de leerlingen aangeven hoe laat het is op de analoge en digitale klokken met lage tijden met 10 en 5 minuten Bespreek kort de wijzers van de analoge klok en de cijfers van de digitale klok.

Instructie

Bespreek het belang van het kunnen koppelen van de analoge klok aan de digitale klok met lage tijden met 10 en 5 minuten. Leg uit dat de 10 en 5 minuten van de analoge klok overeenkomen met de 10 en 5 minuten in lage uren op de digitale klok. Dus 5 over 1 's nachts op de analoge klok is 01:05 uur. 5 minuten over 2 's nachts is op de analoge klok is 02:05 enzovoorts. Herhaal kort de plek van de grote wijzer op de analoge klok en koppel die aan de minuten die er op de digitale klok bij horen. Vervolgens laat je de leerlingen de juiste digitale klok bij de analoge klok slepen. Controleer met de volgende sommen of de leerlingen de analoge en digitale klokken met lage tijden met 10 en 5 minuten kunnen koppelen en andersom. Vervolgens laat je de leerlingen sommen maken, waarbij ze twee antwoorden moeten geven. Door de vakjes weg te krassen kun je de goede antwoorden laten zien. Daarna laat je, op basis van de analoge klok, de digitale klok zetten en andersom. Bij deze oefening kun je ook gebruik maken van de oefenklokken en digitale klokjes in de klas, zodat alle leerlingen de tijd op hun eigen klok kunnen zetten. Leg uit dat je bij een verhaalsom goed moet opletten hoeveel antwoorden je moet geven. Dit kunnen er twee maar soms ook drie zijn. Vraag tussen welke tijden je naar de kapper kunt en laat zien welke twee klokken daarbij horen. Controleer met de volgende som of de leerlingen kunnen bepalen op welke tijden de kinderen op school zitten. Benadruk dat de leerlingen goed moeten kijken hoeveel antwoorden ze moeten geven.

Controleer of de leerlingen de analoge klokken kunnen koppelen aan digitale klokken met lage tijden met 10 en 5 minuten door de volgende vraag te stellen:
- Welke aantal minuten op de digitale klok horen bij de volgende tijden: 10 minuten voor half en 5 minuten voor heel?

Inoefening

Eerst gaan de leerlingen aan de slag met het koppelen van de digitale klok aan de juiste analoge klok met dezelfde tijd. In de tweede opgave moeten ze aangeven welke tijden dezelfde tijd aangeven als de analoge klok. De derde opgave is een verhaalsom, waarbij meerdere antwoorden gegeven moeten worden.

Afsluiting

Bespreek nogmaals met de leerlingen het belang van het koppelen van analoge klokken aan digitale klokken met lage tijden met 10 en 5 minuten. Als afsluiting proberen de leerlingen te achterhalen op welke tijd ze de laatste klok van de reeks moeten zetten. In de eerste reeks schuiven de klokken telkens 5 minuten op. De laatste klok komt zo op half 1 's nachts uit. Bij de tweede reeks schuiven de klokken telkens 20 minuten op. De laatste klok komt zo op half 4 's nachts uit.

Aandachtspunten

Laat leerlingen die moeite hebben met het koppelen van analoge klokken aan digitale klokken met lage tijden met 10 en 5 minuten eerst de 10 en 5 minuten op de analoge en digitale klok aflezen en zetten. Leg daarbij de betekenis van de wijzers van de analoge klok en de positie van de cijfers op de digitale klok nog een keer uit. Laat zien waar de uren staan en waar de minuten staan. Eventueel kunnen leerlingen in duo's met elkaar oefenen met het aangeven en aflezen van een analoge en digitale klok.

Instructiemateriaal

analoge oefenklokken, digitale oefenklokken.

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!