Kolomsgewijs delen van een kommagetal met 1 of 2 decimalen
Kolomsgewijs delen van een kommagetal met 1 of 2 decimalen

Kolomsgewijs delen van een kommagetal met 1 of 2 decimalen

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Algemeen

Leerlingen leren kolomsgewijs delen met een kommagetal met 1 of 2 decimalen.

Belang

Met kolomsgewijs delen kun je getallen delen die je niet in één keer uit je hoofd kunt delen. Je kunt zo gemakkelijk grote getallen met elkaar delen. Zo kun je bijvoorbeeld uitrekenen hoeveel kilometer iemand per dag heeft gefietst.

Introductie

Op het digibord staan een aantal sommen, waarbij een kind aangeeft wat de uitkomst is. De leerlingen moeten de som kolomsgewijs oplossen om na te gaan of het antwoord van het kind juist is of niet.

Instructie

Leg uit dat je bij kolomsgewijs delen de som in stappen opsplitst en op deze manier uitrekent. Je schrijft de som op en zet er een streep onder. Vervolgens kun je een hulprijtje gebruiken van de tafel waar je door moet delen. In dit rijtje hoeven niet alle sommen te staan. Je kunt bijvoorbeeld ook een aantal sommen verdubbelen of halveren. Leg eerst uit hoe je een som kolomsgewijs uitrekent, waarbij je een kommagetal deelt door een heel getal. Los de som stap voor stap op door te kijken hoe vaak 6 in 10,8 past. Eerst reken je met het getal voor de komma. Als je niet verder kunt delen, tel je de getallen bij elkaar op en zet je een komma achter dit antwoord. In het voorbeeld kun je slechts 1 keer door 6 delen, dus je schrijft op: 1,... Vervolgens denk je de komma weg en reken je de som verder uit. In dit geval kun je nog 8 keer delen door 6, dus achter 1,... zet je de 8. Laat de leerlingen een aantal sommen kolomsgewijs oplossen. Laat hen dit op een kladblaadje opschrijven, eventueel met een hulprijtje. Daarna leg je uit hoe je een som kolomsgewijs uitrekent, waarbij je moet delen door een kommagetal. Geef aan dat je van het kommagetal een heel getal moet maken. Vervolgens kun je de som kolomsgewijs uitrekenen. Tel alle getallen bij elkaar op om te weten wat het antwoord is (20 + 20 + 10). Laat de leerlingen oefenen met een aantal sommen, waarbij de deler een kommagetal is.

Controleer of de leerlingen kolomsgewijs kunnen delen met behulp van de volgende vragen/opdracht:
- Waarom is het handig om kolomsgewijs te kunnen delen?
- Welk hulpmiddel kun je gebruiken bij het kolomsgewijs delen?
- Reken deze som kolomsgewijs uit: 16,2 : 2,7

Inoefening

De leerlingen oefenen met het kolomsgewijs delen, waarbij het eerste getal in de som een kommagetal is dat uit één decimaal bestaat. Vervolgens oefenen ze met een kommagetal met twee decimalen.

Afsluiting

Je bespreekt met de leerlingen nog eens dat het belangrijk is om kolomsgewijs te kunnen delen met kommagetallen, omdat je zo op een handige manier sommen kunt uitrekenen. Controleer of de leerlingen weten dat ze bij kolomsgewijs delen steeds in stappen een gedeelte van de som oplossen en dat ze daarbij een hulprijtje kunnen gebruiken. Op het digibord staan een aantal sommen die de leerlingen kolomsgewijs moeten uitrekenen.

Aandachtspunten

Wanneer leerlingen moeite hebben met kolomsgewijs delen, kun je hen hulprijtjes laten maken van de tafel waar je door moet delen. Laat hen eerst stap voor stap een som uitrekenen zonder komma. Kijk goed naar de stappen die de leerlingen maken en probeer hen erop te wijzen om grote stappen te maken (niet tien keer de stap 10 × 3 = 30, maar in één keer 100 × 3 = 300). Vervolgens laat je hen oefenen met een som, waarbij het eerste getal een kommagetal is. Dit rekenen ze ook weer stap voor stap uit. Daarna kunnen ze oefenen met een som, waarbij de deler een kommagetal is.

Instructiemateriaal

Een kladblaadje.

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!