Kennen van het metriek stelsel van inhoud
Kennen van het metriek stelsel van inhoud

Kennen van het metriek stelsel van inhoud

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Algemeen

Leerlingen leren het metriek stelsel van inhoud kennen.

Belang

Het is belangrijk dat je het metriek stelsel van inhoud kent, omdat je dit kunt gebruiken als je inhoudsmaten gaat omrekenen.

Introductie

Laat de leerlingen telkens bepalen welk van de drie plaatjes ongeveer een deciliter, centiliter en een milliliter is.

Instructie

Laat het metriek stelsel van inhoud zien en bespreek de afkortingen met de leerlingen. Bespreek ook de volgorde waarin de inhoudsmaten staan. Vervolgens sleep je samen met de leerlingen de inhoudsmaten van groot naar klein. Leg uit dat je bij elke stap die maakt in het metrieke stelsel van inhoud je vermenigvuldig of deelt door 10. Laat in het voorbeeld van liter naar deciliter zien dat je 1 stap maakt en dus vermenigvuldigt met 10. Laat nu ook de andere kant op zien, waarbij je deelt door 10. Vervolgens laat je zien dat je ook in één keer een groter stap kunt maken. Hierbij vermenigvuldig je de stappen met elkaar en vermenigvuldig of deel je door dat getal. Laat met het voorbeeld van liter naar centiliter zien dat je 2 stappen maakt. Dus 10 × 10 = 100.
Doorloop samen met de leerlingen de vragen en laat ze antwoord geven. Vervolgens laat je de volgende vragen door de leerlingen zelfstandig beantwoorden. Om te bepalen of de stelling 1 kl = 100 dal waar of niet waar is, gebruik je het metriek stelsel om het om te rekenen. Laat zien dat je van kiloliter naar decaliter 2 stappen maakt. Je vermenigvuldigt dus met 100. De stelling 1 kl = 100 dal is dus waar. Vervolgens laat de leerlingen zelfstandig bepalen of de vier stelling waar of niet waar zijn.

Controleer of de leerlingen het metriek stelsel van inhoud kennen, door de volgende vragen te stellen:
- Kun je de inhoudsmaten in de juiste volgorde van klein naar groot opzeggen?
- Kun je een voorbeeld geven van wanneer je moet vermenigvuldigen?
- En wanneer je moet delen?

Inoefening

De leerlingen maken eerst een opgave waarbij ze moeten aangeven of ze moeten vermenigvuldigen of moeten delen. Bij de tweede opgave moeten ze de maten in de juiste volgorde van klein naar groot zetten. Vervolgens moeten ze bepalen hoeveel stappen er tussen dl en cl zitten.

Afsluiting

Bespreek met de leerlingen het belang van het kennen van het metriek stelsel van inhoud. Als afsluiting laat je de leerlingen bepalen wie van de kinderen gelijk heeft. Bij de laatste stelling moeten ze bepalen wie er geen gelijk heeft.

Aandachtspunten

Laat leerlingen die moeite hebben met het kennen van metriek stelsel van inhoud oefenen met een werkblad met daarop het metriek stelsel van inhoud. Laat ze de volgorde en de afkorting uit het hoofd leren en oefen vervolgens telkens 1 stap. Laat de leerlingen benoemen of je moet vermenigvuldigen of moet delen.

Instructiemateriaal

Eventueel een blad met daarop het metriek stelsel van inhoud.

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!