Kennen van buurtienvouden
Kennen van buurtienvouden

Kennen van buurtienvouden

-

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Algemeen

De leerlingen leren wat buurtienvouden zijn en kunnen de buurtienvouden van de getallen 11 t/m 99 bepalen doordat ze weten welk tienvoud ervoor en welk tienvoud erna komt.

Belang

Bespreek met de leerlingen dat het belangrijk is om de buurtienvouden te weten, omdat je dan beter weet waar een getal tussen hoort. Leg uit dat de postbode dan beter weet waar een brief hoort.

Introductie

De leerlingen gaan in tweetallen getallen maken met getalkaartjes van 1 t/m 9. Zorg dat ieder tweetal 2 keer de getallen van 1 t/m 9 heeft. Eerst kiest de ene leerling twee getalkaartjes uit en legt deze naast elkaar neer. Hij zegt het getal hardop voor en de ander controleert of het klopt. Dan worden de rollen omgedraaid en mag de ander twee getalkaartjes kiezen.

Instructie

Je legt als eerst het begrip tienvoud uit. Een tienvoud is een groepje van 10 en eindigt altijd op een 0. Benoem de tienvouden hardop. Daarna leg je uit dat buurtienvouden de tienvouden zijn waar het getal tussen ligt. Aan de hand van de getallenlijn laat je zien dat 34 tussen 30 en 40 ligt. Vervolgens leg uit dat je de buurtienvouden kunt vinden door het getal op de getallenlijn te plaatsen en te kijken welk tienvoud ervoor en welk tienvoud erna ligt. Daarna vraag je aan de leerlingen wat de buurtienvouden van de getallen zijn en schrijf je deze getallen op.

Controleer of de leerlingen de instructie begrepen hebben wat buurtienvouden zijn met behulp van onderstaande vragen:
- Wat is een buurtienvoud?
- Hoe vind je een buurtienvoud?
- Hebben alle getallen buurtienvouden?

Inoefening

De leerlingen oefenen eerst met het vinden van de buurtienvouden waarbij een getallenlijn getoond is. Daarna moeten ze aangeven tussen welke tienvouden de getallen liggen en vervolgens moeten ze de buurtienvouden zelf invullen.

Afsluiting

Je controleert of ze het begrip buurtienvouden kunnen uitleggen. Vertellen de leerlingen dat de buurtienvouden de tienvouden zijn waar het getal tussen ligt. Benadruk dat het handig is om de buurtienvouden te kennen zodat je weet waar een getal tussen hoort. Dit is bijvoorbeeld handig voor de postbode. Tot slot controleer je of leerlingen de buurtienvouden van de twee getallen kunnen vinden en of ze dit doen aan de hand van het getal te plaatsen op de getallenlijn.

Aandachtspunten

Wanneer leerlingen nog moeite hebben met dit doel, kunnen ze bij alle opgaven een getallenlijn gebruiken.

Instructiemateriaal

Getalkaartjes van 1 t/m 9 per leerling.

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!