Kennen van buurgetallen t/m 100.000
Kennen van buurgetallen t/m 100.000

Kennen van buurgetallen t/m 100.000

-

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Algemeen

De leerlingen leren wat buurgetallen zijn en kunnen de buurgetallen van de getallen 10 000 t/m 99 999 bepalen doordat zij weten welk getal ervoor komt en welk getal erna.

Belang

Bespreek met de leerlingen dat het belangrijk is om de buurgetallen van een getal te weten, omdat ze hiermee kunnen weten wie of wat ervoor en wie of wat erna komt. Hiermee weten ze bijvoorbeeld welke stoelnummers naast elkaar horen.

Introductie

Laat de leerlingen in tweetallen om de beurt een getal opnoemen t/m 10 000. De ander noemt de buurgetallen van dat getal op.

Instructie

Je legt uit dat buurgetallen de getallen zijn die voor en na een getal komen. Aan de hand van de stoelen laat je zien dat het buren van elkaar zijn. Vervolgens leg uit hoe je de buurgetallen kunt vinden door verder en terug te tellen. Daarna zoek je samen met de leerlingen de buurgetallen van de getallen. Sleep de grijze vakjes aan de kant om te zien of het goed of fout is.

Controleer of de leerlingen de instructie begrepen hebben wat buurgetallen zijn met behulp van onderstaande vragen:
- Wat is een buurgetal?
- Hoe vind je een buurgetal?
- Hebben alle getallen een buurgetal?

Inoefening

Eerst oefen je met de leerlingen de buurgetallen van een getal door het antwoord te kiezen. Dan moeten ze het antwoord zelf invullen en daarna moeten ze de buurgetallen van twee getallen zoeken.

Afsluiting

Je controleert of ze het begrip buurgetallen kunnen uitleggen. Vertellen de leerlingen dat de buurgetallen de getallen voor en na het getal in de telrij zijn. Benadruk dat het handig is om de buurgetallen te kennen zodat je weet wat de volgende en de vorige is. Vervolgens controleer je of leerlingen de buurgetallen van een getal kunnen vinden en of ze dit doen aan de hand van één terug en één verder tellen. Lees tot slot het verhaal voor en bespreek samen met de leerlingen wat de antwoorden moeten zijn.

Aandachtspunten

Leerlingen die moeite hebben met het vinden van de buurgetallen, hebben waarschijnlijk de telrij t/m 100 000 nog niet goed in hun hoofd. Laat deze leerlingen extra oefenen met heen- en terugtellen.

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!