Kennen van buurgetallen t/m 1000
Kennen van buurgetallen t/m 1000

Kennen van buurgetallen t/m 1000

-

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Algemeen

De leerlingen leren wat buurgetallen zijn en kunnen de buurgetallen van de getallen 100 t/m 999 bepalen doordat zij weten welk getal ervoor komt en welk getal erna.

Belang

Bespreek met de leerlingen dat het belangrijk is om de buurgetallen van een getal te weten, omdat ze hiermee kunnen weten wie of wat ervoor en wie of wat erna komt. Hiermee weten ze bijvoorbeeld welke stoelnummers naast elkaar horen.

Introductie

Laat de leerlingen in tweetallen zitten en laat ze om de beurt een getal van 1 t/m 100 opschrijven. De ander noemt de twee buurgetallen van dat getal op. Daarna oefen je klassikaal met de leerlingen de telrij t/m 1000. Je telt eerst heen tot 300, dan terug tot 500 en daarna heen tot 900.

Instructie

Je legt uit dat buurgetallen de getallen zijn die voor en na een getal komen. Aan de hand van de stoelen laat je zien dat het buren van elkaar zijn. Vervolgens leg uit hoe je de buurgetallen kunt vinden door verder en terug te tellen. Daarna lees je het verhaal voor en vraag je aan de leerlingen welke stoelkaartnummers de vriendinnen van Emma moeten kopen.

Controleer of de leerlingen de instructie begrepen hebben wat buurgetallen zijn met behulp van onderstaande vragen:
- Wat is een buurgetal?
- Hoe vind je een buurgetal?
- Hebben alle getallen een buurgetal?

Inoefening

Eerst oefen je met de leerlingen de buurgetallen van een getal door het antwoord te kiezen. Dan moeten ze het antwoord zelf invullen en daarna moeten ze de buurgetallen van twee getallen zoeken.

Afsluiting

Je controleert of ze het begrip buurgetallen kunnen uitleggen. Vertellen de leerlingen dat de buurgetallen de getallen voor en na het getal in de telrij zijn. Benadruk dat het handig is om de buurgetallen te kennen zodat je weet wat de volgende en de vorige is. Tot slot controleer je of leerlingen de buurgetallen van een getal kunnen vinden en of ze dit doen aan de hand van één terug en één verder tellen. Laat de leerlingen de buurgetallen van de getallen op het bord omcirkelen in de juiste kleur.

Aandachtspunten

Leerlingen die moeite hebben met het vinden van de buurgetallen, hebben waarschijnlijk de telrij t/m 1000 nog niet goed in hun hoofd. Laat deze leerlingen extra oefenen met heen- en terugtellen. Leerlingen die de buurgetallen t/m 1000 al kennen, kun je laten oefenen met de buurgetallen t/m 10 000.

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!