Introductie van verhoudingen

Introductie van verhoudingen

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Algemeen

De leerlingen leren het herkennen en noteren van verhoudingen.

Belang

Het is belangrijk om verhoudingen te herkennen en noteren. Bijvoorbeeld wanneer je aan wilt geven hoeveel hele appels je nog hebt.

Introductie

Laat de leerlingen de juiste afbeeldingen aanwijzen bij anderhalf en driekwart.

Instructie

Laat het plaatje van de tulpen zien en tel samen de tulpen. Er zijn 10 tulpen, waarvan er 1 geel is. Dit kan er op verschillende manieren staan. Je kunt zeggen 1 op de 10 tulpen is geel, 1 van de 10 tulpen is geel of 1 : 10 tulpen is geel. Laat dan de rozen zien en leg uit dat een verhouding eigenlijk weergeeft hoeveel een deel is van het geheel. Bespreek samen welke verhouding bij de afbeelding past en laat de leerlingen de volgende oefeningen zelfstandig maken. Laat dan het plaatje zien van de dop en leg uit dat je het dus op verschillende manieren kunt schrijven. Ze geven allemaal hetzelfde weer. Bespreek dan samen de oefening met de eieren en de de luisteroefening en laat de leerlingen de volgende oefeningen zelfstandig maken.

Controleer of de leerlingen verhoudingen kunnen noteren en herkennen door de volgende vraag te stellen:
- Op welke manieren kun je de verhouding in de afbeelding noteren?

Inoefening

De leerlingen oefenen eerst met de verhouding koppelen aan de juiste afbeelding en vervolgens kiezen ze welke verhouding erbij past.

Afsluiting

Bespreek nogmaals het belang van het kunnen herkennen en noteren van verhoudingen. Als afsluiting laat je de leerlingen de juiste verhoudingen opschrijven bij de afbeeldingen op de manier waarop het kind het voor doet.

Aandachtspunten

Laat leerlingen die moeite hebben met het herkennen en noteren van verhoudingen oefenen met fysiek materiaal. Laat ze bijvoorbeeld 5 bruine potloden voor zich neerleggen en 1 gele. Laat ze de potloden tellen en opschrijven hoeveel het er zijn. Laat ze dan opschrijven hoeveel gele potloden er liggen. Benadruk dat je dus 6 potloden hebt waarvan er 1 geel is en hoe je dat op verschillende manieren kunt opschrijven.

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!