Introductie van percentages

Introductie van percentages

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Algemeen

De leerlingen leren kennis met procenten via 100% (alles), 50% (de helft) en 25% (een kwart).

Belang

Bespreek dat het handig is om te rekenen met percentages. Bijvoorbeeld wanneer je uit wilt rekenen hoeveel klassen het nieuws kijken 's ochtends.

Introductie

Laat de leerlingen aanwijzen wat de helft is en wat een kwart is.

Instructie

Leg uit dat 100% alles is. Dus als je in totaal 8 planten hebt waarvan er 100% blaadjes hebben dan hebben 8 planten blaadjes. Laat zien dat de strookdiagram ook 8 vakjes heeft en dat er ook 8 gekleurd zijn, wat dus gelijk staat aan 100%. Laat dit ook zien voor het voorbeeld met de cirkeldiagram. Bespreek hierna samen de oefening met de opdrachten en laat de leerlingen de volgende oefening zelfstandig maken. Leg vervolgens uit dat 50% hetzelfde is als de helft. De helft van 6 kinderen uit het voorbeeld is 3 kinderen, en er zijn ook weer 4 vakjes gekleurd in de strookdiagram. Bespreek hierna samen de oefening met de blonde kinderen en laat de leerlingen de volgende oefening zelfstandig maken. Leg ten slotte uit dat 25% hetzelfde is als een kwart, en dat je dit uitrekent door het geheel te delen door 4. Laat in de strookdiagram zien dat er 25% van de vakjes is gekleurd. Bespreek de oefening met de dieren samen en laat de leerlingen de volgende oefeningen zelfstandig maken.

Controleer of de leerlingen weten hoe ze 100%, 50% en 25% kunnen berekenen door de volgende vraag te stellen:
- Hoe reken je uit wat 50% is? En 25%?

Inoefening

De leerlingen oefenen eerst met het het bepalen van de juiste afbeelding bij het percentage, daarna geven ze aan welk percentage bij de uitspraak hoort en ten slotte bepalen ze dit aan de hand van een krantenkop.

Afsluiting

Bespreek nogmaals het belang van het kunnen rekenen met percentages. Laat de leerlingen als afsluiting de oefening in tweetallen maken.

Aandachtspunten

Laat leerlingen die moeite hebben met het rekenen met percentages eerst oefenen met het berekenen van een kwart en de helft.

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!