Introductie van miljoenen
Introductie van miljoenen

Introductie van miljoenen

-

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Algemeen

De leerlingen maken kennis met miljoenen. Ze leren dat je miljoenen op twee manieren kunt schrijven.

Belang

Het is handig om te weten hoe je miljoenen schrijft en uitspreekt, omdat je deze grote getallen bijvoorbeeld in de krant tegenkomt.

Introductie

Je begint met het uitspreken van getallenrijen, waarbij er steeds een 0 bijkomt. Het eenheden tot tienduizendtallen. Laat leerlingen deze getallen uitspreken. Daarna sleep je de tienduizendvouden en honderdduizendvouden naar het juiste vak.

Instructie

Je laat een getallenlijn zien van 0 tot een miljoen met sprongen van honderdduizend. Dan vraag je de leerlingen wat er na 999 999 komt. Dit laat je zien aan de hand van het MHdTdDHTE-schema. Vertel dat het getal het zes nullen heeft. Het zijn 1000 kubussen van 1000 blokjes. Je laat het getal zien in het schema. Laat ze nadenken waar je een miljoen van kunt hebben. Als voorbeelden staan er zandkorrels en bacteriën. Andere voorbeelden zijn euro's, inwoners, toeristen, etc. Laat de leerlingen er in groepjes over nadenken. Schrijf hun antwoorden op. Bereken daarna samen hoeveel je moet aanvullen bij 631 000 tot een miljoen. Gebruik het MHdTdDHTE-schema erbij zodat je eerst kunt aanvullen met duizendtallen, tienduizendtallen en honderdduizendtallen. Daarna vertel je dat je miljoenen op twee manieren kunt schrijven: voluit of afgekort. 1 300 000 kun je ook schrijven als 1,3 miljoen. Je laat het getal zien in het schema. Daarna oefen je de twee verschillende schrijfwijzes met verschillende getallen. Dat heb je nodig om getallen te kunnen vergelijken. Je legt uit dat als je wilt weten welk getal meer is, je ze beide voluit moet schrijven. Dit oefen je met een aantal vergelijkingen.
Laat ze daarna nadenken over het afkorten en voluit schrijven. Waarom zou je een miljoen afkorten en wanneer zou je het voluit schrijven? Afkorten is veel sneller, dan hoef je niet al die nullen op te schrijven. Bovendien kun je je er niet in vergissen in het vele aantal nullen. Voluit schrijven die je als je het precieze aantal wilt weten, en je hebt het nodig als je ermee gaat rekenen. Misschien komen de leerlingen nog op andere redenen.

Controleer of de leerlingen kennis hebben gemaakt met miljoenen aan de hand van de volgende vragen:
- Hoeveel nullen heeft 8 miljoen?
- Hoe schrijf je 2,3 miljoen ook wel?
- Hoe schrijf je 0,7 miljoen ook wel?
- Wat is meer, 3,4 miljoen of 710 000?
- Hoeveel minder dan een miljoen, 900 000?

Inoefening

De leerlingen schrijven eerst een miljoen op zonder een komma. Vervolgens geven ze aan welk woord hoort bij de situatie en tot slot berekenen ze hoeveel 0,9 miljoen minder is dan 1 miljoen.

Afsluiting

Herhaal met de leerlingen waarom het handig is om dit te kunnen en wanneer je welke manier van schrijven gebruikt. Bespreek dat je deze hoge aantallen nog weleens tegenkomt in de krant. Lees samen het voorbeeldartikel op het bord. Daarna oefen je met het koppelen van getallen voluit en afgekort. Dan zet je een aantal getallen van minst naar meest. Het eerste getal is al aangegeven. Vraag hierbij ook hoe ze erachter komen dat het getal groter is dan het vorige getal. Laat ze als afsluiting een stad opzoeken met meer dan 1 miljoen inwoners. Laat ze daarbij beide schrijfwijzes opschrijven. Londen staat als voorbeeldstad op het bord.

Aandachtspunten

Benadruk vaak dat 8 100 000 hetzelfde is als 8,1 miljoen. De schrijfwijze is alleen anders. Laat leerlingen die moeite hebben met hoge getallen eerst oefenen met 1 decimaal en daarna pas 2 of 3. Leerlingen die dit goed snappen, kun je in plaats van ronde getallen ook willekeurige getallen op laten schrijven, zoals 8 104 387.

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!