Introductie van delen
Introductie van delen

Introductie van delen

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Algemeen

De leerlingen weten hoe ze een aantal eerlijk kunnen verdelen.

Belang

Het is handig voor de leerlingen om te kunnen rekenen met deelsommen. Zo kunnen ze uitrekenen hoeveel ieder krijgt als ze een aantal eerlijk verdelen.

Introductie

Vraag willekeurig leerlingen om de sprongen op de getallenlijn uit te rekenenen en oefen een aantal keersommen.

Instructie

Eerst bespreek je het belang van het rekenen met deelsommen. Vervolgens leg je uit dat je bij een deelsom steeds een aantal keer iets hebt en je dat aantal steeds eerlijk gaat verdelen. Je laat daarbij een voorbeeld zien van 8 kralen, die je eerlijk gaat verdelen over 2 kettingen. Vanaf hier kun je zelf met de balk rechtsonder door de les heen navigeren (visueel en abstract) om de manier te bespreken van het leerdoel dat je nodig hebt. Anders ga je van vooraf aan alle pagina’s door en begin je bij de sommen met visuele ondersteuning. Daar leg je uit hoe je een deelsom uitrekent door te vertellen hoe een deelsom werkt met afbeeldingen van pompoenen die over 5 kruiwagens verdeeld moeten worden, vervolgens ga je daarmee aan het oefenen. Daarna laat je afbeeldingen zien en de leerlingen moeten daarbij de som bedenken. Vervolgens laat je de leerlingen zelf deelsommen maken aan de hand van een afbeelding. Vervolgens bespreek je de abstracte sommen. Je laat eerst zien hoe een deelsom eruit ziet wanneer je een getal op verschillende manieren verdeelt. Daarna laat je de deelsom zien en je laat zien dat een deelsom eigenlijk een omgekeerde keersom is. Vervolgens gaan de leerlingen met deze inzichten aan het oefenen.

Controleer of de leerlingen deelsommen al kunnen uitrekenen door hen de volgende vragen te stellen:
- Kun je een voorbeeld noemen van een deelsom noemen?
- Wat betekent de som 10 : 2?

Inoefening

Je oefent eerst samen met de leerlingen twee sommen met visuele ondersteuning en daarna een abstracte som.

Afsluiting

Je laat de leerlingen nog een som maken met visuele ondersteuning, daarna oefenen ze nog met abstracte sommen. Tot slot kun je met de hele klas nog deelsommen gaan uitbeelden. Je kunt bijvoorbeeld tien leerlingen zichzelf laten verdelen over vijf groepjes.

Aandachtspunten

Je kunt de leerlingen met concrete materialen deelsommen laten maken.

Instructiemateriaal

MAB-materialen voor ieder tweetal of andere concrete materialen.

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!