Interpreteren van een routebeschrijving op een kaart

Interpreteren van een routebeschrijving op een kaart

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.
Interpreteren van een routebeschrijving op een kaart
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Algemeen

Leerlingen leren een route te volgen aan de hand van een beschreven route met woorden en/of pijltjes op een kaart of plattegrond.

Belang

Het is belangrijk dat je een route op een kaart kunt volgen met woorden of pijlen, omdat je zo weet welke kant je op moet als iemand je de route uitlegt naar je bestemming.

Introductie

Laat de kaart met getekende routes zien. Op het digibord staan een aantal stellingen. Lees de stelling voor en vraag de klas of dit waar is of niet. Indien het niet waar is, vraag dan wat er niet klopt.

Instructie

Leg uit dat je een routebeschrijving handig kunt volgen door te doen alsof je de route zelf loopt. Wijs met je vinger per stap op de kaart aan waar je bent. Laat een voorbeeld zien van een routebeschrijving en wijs per stap aan waar je bent. Daarna oefen je klassikaal met een routebeschrijving. Teken eventueel de route mee en sleep het afdekvlak weg om te controleren of de leerlingen op de juiste plek zijn aangekomen. Bespreek vervolgens dat je een route niet alleen in woorden kunt uitleggen, maar ook met pijlen. Laat zien welke kant de pijlen op wijzen als je naar links, rechts of rechtdoor gaat. Ook nu kun je op dezelfde manier de route volgen door per stap aan te wijzen waar je bent. Bespreek per stap het voorbeeld door aan te wijzen waar je bent. Daarna oefenen de leerlingen zelf met een routebeschrijving met pijlen. Vervolgens krijgen de leerlingen twee sommen met een stelling. Laat de leerlingen met behulp van de kaart bepalen of de stelling waar of niet waar is.

Controleer of de leerlingen een routebeschrijving op een kaart kunnen volgen met de volgende vraag:
- Hoe volg je een routebeschrijving op een kaart?

Inoefening

De leerlingen oefenen eerst met routebeschrijvingen die zijn gegeven in woorden. Daarna oefenen ze met een routebeschrijving waarbij ze met behulp van pijlen de juiste weg moeten volgen.

Afsluiting

Je bespreekt met de leerlingen nog eens dat het belangrijk is als je een routebeschrijving kunt volgen. Laat de leerlingen een plattegrond tekenen van het klaslokaal. Vervolgens kunnen ze in woorden of met behulp van pijlen een route aangeven. De leerlingen wisselen hun tekeningen met elkaar en moeten vervolgens de route lopen. Komen de leerlingen op de juiste plek uit?

Aandachtspunten

Wanneer leerlingen moeite hebben met het volgen van een routebeschrijving, kun je hen eerst laten oefenen met het lopen van een route (bijvoorbeeld door de klas). Geef aan wanneer de leerling linksaf, rechtsaf of rechtdoor moet lopen. Laat de leerling per stap op een plattegrond aangeven waar hij of zij is. Vervolgens kan de leerling oefenen met een kaart. Benadruk dat de leerling moet doen alsof hij of zij de route zelf loopt en per stap met de vinger moet aanwijzen waar hij of zij is.

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!