Herkennen van turfnotatie t/m 20

Herkennen van turfnotatie t/m 20

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.
Herkennen van turfnotatie t/m 20
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Algemeen

Leerlingen leren de turfnotatie tot en met 20 herkennen.

Belang

Turven gebruik je voor het bijhouden van eenvoudige tellingen, zoals bestellingen in een restaurant of punten bij een spel.

Introductie

Op het digibord staan verschillende huisdieren. Bespreek hoeveel van elk huisdier de leerlingen uit de klas bij elkaar hebben en noteer dit op het digibord. Leg na de telling uit dat turven ook een manier is om handig te tellen.

Instructie

Op het digibord staan verschillende situaties waarbij de turfnotatie wordt gebruikt. De leerlingen bepalen bij welke situatie dit wel kan en waarbij dit niet kan. Bespreek met de leerlingen waarom je de turfnotatie wel of niet kan gebruiken. Je kunt vragen of de leerlingen nog meer situaties kunnen bedenken waarbij turven handig is. Je legt uit dat je bij turven voor elke tel 1 streepje zet. Bij de vijfde tel zet je 1 streep dwars door de vorige 4 streepjes. Door deze groepjes van 5, kun je makkelijk de hoeveelheid herkennen. Op het digibord worden alle hoeveelheden tot en met 20 in de turfnotatie weergegeven. Je kunt bij de verschillende notaties bespreken hoe de leerlingen de hoeveelheid handig kunnen herkennen. Je legt uit dat het handig is om eerst de groepjes van 5 te tellen en daarna de losse erbij te tellen. Om te controleren of de leerlingen de turfnotaties kunnen herkennen, laat je ze de hoeveelheden aan de goede getallen koppelen. Je kunt een lijn trekken tussen de hoeveelheden en de bijbehorende getallen. Vervolgens laat je ze de turfnotaties herkennen, waarbij je het antwoord kunt zien door te gummen.

Om te controleren of de leerlingen turfnotaties tot en met 20 kunnen herkennen, kun je de volgende vragen stellen:
- Hoe kun je een turfnotatie snel herkennen?
- Wat tel je eerst?
- Wanneer gebruik je de turfnotatie?

Inoefening

De leerlingen oefenen eerst met het herkennen van een hoeveelheid in de turfnotatie, waarbij ze antwoord geven in een open vraag. Vervolgens krijgen ze een getal, waarbij ze de goede turfnotatie moeten kiezen in een meerkeuzevraag. In de derde oefening krijgen de leerlingen drie getallen en drie turfnotaties, waarbij ze de goede turfnotaties onder de getallen moeten slepen. Benadruk dat de leerlingen handig kunnen tellen door eerst de groepjes van 5 te tellen en daarna de losse erbij te doen.

Afsluiting

Je controleert of leerlingen de turfnotatie kunnen herkennen en of ze weten waarom het handig is om te kunnen turven. Vervolgens controleer je of de leerlingen kunnen turven en deze notatie kunnen herkennen door de leerlingen zelf een turfnotatie te laten maken. De leerlingen schrijven eerst de drankjes 'koffie', 'thee', 'ranja' en 'water' onder elkaar op. Wanneer de leerlingen dit hebben opgeschreven, kun je deze drankjes een aantal keer door elkaar opnoemen, alsof er een bestelling wordt doorgegeven. Bijvoorbeeld: koffie, ranja, ranja, thee, water, koffie, thee, ranja, thee, water, koffie en zo verder. De leerlingen turven deze drankjes mee. Uiteindelijk laat je ze bekijken hoeveel ze van elk drankje hebben geturfd.

Aandachtspunten

Wanneer de leerlingen moeite hebben met het herkennen van de turfnotatie, kun je ze laten oefenen met het tellen in groepjes van 5. Hierbij zou je eventueel echte materialen kunnen gebruiken, die de leerlingen in groepjes van 5 kunnen verdelen bij het tellen.

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!