Herkennen van meer of minder t/m 5

Herkennen van meer of minder t/m 5

-

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.
Herkennen van meer of minder t/m 5
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Algemeen

De leerlingen kunnen hoeveelheden t/m 5 herkennen door verschillende aantallen met elkaar te vergelijken. Ze leren hierbij aan te geven wat meer of minder is.

Belang

Bespreek met de leerlingen dat wanneer je hoeveelheden en getallen met elkaar kunt vergelijken, je weet wat meer of minder is. Dit is handig om te kunnen bepalen of je ergens genoeg van hebt. Bijvoorbeeld als je koekjes gaat verdelen.

Introductie

Tel samen alle dieren hardop en wijs mee op het digibord. Doe dit ook met de ijsjes. Laat de leerlingen evenveel vingers opsteken.

Instructie

Je vraagt drie leerlingen die voor de klas komen staan en zet hen aan de linkerkant vanuit de leerlingen gezien. Kies vijf andere leerlingen die aan de rechterkant komen staan. Tel eerst samen het linkergroepje hardop. Tel ook het rechtergroepje. Wijs op het gebruik van de telrij t/m 5. Waar staan er meer kinderen? Rechts, want 5 komt later dan de 3. Waar staan er minder? Links, want 3 komt eerder dan de 5. Oefen dit ook met de blokjes. Geef elk kind 5 blokjes. Laat de leerlingen meer of minder blokjes neerleggen. Doe dit voor door de blokjes op het digibord te slepen. Er zijn verschillende manieren mogelijk.

Je kunt controleren of leerlingen nu weten wat meer of minder is door de volgende vragen te stellen:
- Waar zie je er meer dan 3? Hoe weet je dat?
- Waar zie je er minder dan 3? Hoe weet je dat?

Inoefening

De leerlingen oefenen met het herkennen van meer en minder door voorwerpen te tellen. Eerst door twee hoeveelheden met elkaar te vergelijken, daarna door een getal met een hoeveelheid te vergelijken.

Afsluiting

Controleer of de leerlingen hoeveelheden kunnen vergelijken door ze de voorwerpen te laten tellen en de getallen te vergelijken. Benadruk dat het handig is om de telrij t/m 5 te gebruiken en te bepalen of het getal waarmee je vergelijkt eerder of later in de telrij voorkomt.

Aandachtspunten

Laat de leerlingen die nog moeite hebben, oefenen door groepjes van maximaal 5 te maken met losse blokjes. Laat leerlingen die de hoeveelheden zonder te tellen kunnen herkennen eventueel oefenen met het vergelijken van getallen t/m 5 en later t/m 10.

Instructiemateriaal

Blokjes

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!