Herkennen van eindrijm in 1-lettergrepige woorden
Herkennen van eindrijm in 1-lettergrepige woorden

Herkennen van eindrijm in 1-lettergrepige woorden

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Algemeen

Leerlingen leren eindrijm te herkennen in korte woorden van 1 lettergreep.

Introductie

Speel de drie luidsprekers af en vraag of de leerlingen iets opvalt aan deze woorden.

Instructie

Leg uit dat wanneer twee woorden met elkaar rijmen dat delen van die woorden hetzelfde klinken. Speel daarbij ter illustratie de twee luidsprekers af. Vraag vervolgens aan de leerlingen of zij woorden horen die wel of niet met elkaar rijmen. Laat de leerlingen daarna op zoek gaan naar voorwerpen in de klas die met elkaar rijmen. Leg eventueel voorafgaand aan de les een paar voorwerpen in de klas die met elkaar rijmen. Daarna volgen er twee oefeningen waarbij gevraagd wordt welke woorden rijmen op kok en been en tot slot vindt er een oefening plaats waarbij aan de leerlingen gevraagd wordt om op zoek te gaan naar het woord dat niet rijmt.

Inoefening

Bij de eerste meerkeuze opgave wordt gevraagd of twee woorden met elkaar rijmen. Vervolgens wordt een afbeelding van de zon weergegeven waarbij gevraagd wordt welk woord daar op rijmt. Tot slot volgt er een opdracht waarbij de leerlingen enkel luidsprekers te zien krijgen en de twee rijmwoorden met elkaar moeten koppelen.

Afsluiting

Bekijk de afbeeldingen en beluister de luidsprekers. Maak daarna vier woordkoppels die met elkaar rijmen.

Aandachtspunten

Geef leerlingen die moeite hebben met het herkennen van eindrijm aanvullende voorbeelden. Geef op de eerste pagina van de instructie aan dat er nog meer woorden zijn die rijmen op peer en veer, zoals beer, meer, weer, zeer, etc. Doe dit ook voor de overige voorbeeldwoorden in de les.

Instructiemateriaal

Voorwerpen die met elkaar rijmen (bijvoorbeeld een tas, jas, glas, broek, boek, doek, etc.)

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!