Herkennen en noteren van breuken
Herkennen en noteren van breuken

Herkennen en noteren van breuken

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Algemeen

Leerlingen leren hoe ze breuken kunnen herkennen en noteren.

Belang

Bespreek met de leerlingen dat het handig is om breuken te kunnen herkennen en noteren, zodat je weet welke breuk het is.

Introductie

Laat een aantal afbeeldingen zien. De leerlingen moeten aangeven welke afbeeldingen horen bij anderhalf en welke horen bij driekwart. Sleep de afbeeldingen naar de juiste vakken. Daarna staat er een figuur op het digibord, waarbij de leerlingen dit figuur moeten indelen in het genoemde aantal gelijke delen. Teken dit op het bord.

Instructie

Geef aan dat een breuk bestaat uit een teller en noemer en hoe je een breuk moet uitspreken. Daarna leg je aan de hand van een afbeelding uit hoe je de breuk kunt herkennen. Tel eerst in hoeveel gelijke delen het figuur is verdeeld. Tel vervolgens het aantal gekleurde delen. Als je deze getallen weet, kun je de breuk opschrijven. In sommige gevallen zijn er ook hele figuren gekleurd. Dit hele getal schrijf je voor de breuk. Vervolgens tel je hoeveel gelijke delen er zijn en hoeveel delen er zijn gekleurd. Dit vormt de breuk. Laat daarna een aantal afbeeldingen zien. De breuk staat gegeven. De leerlingen moeten kiezen welke afbeelding bij deze breuk hoort. Vervolgens moeten ze zelf bedenken welke breuk bij de afbeelding hoort. Geef aan dat je aan de hand van de afbeelding weet welke breuk het is. Laat horen hoe de breuk klinkt en laat zien hoe de breuk eruitziet als je het opschrijft. Het bovenste getal van de breuk geeft aan hoeveel delen zijn gekleurd. Het onderste getal van de breuk geeft aan uit hoeveel delen het figuur bestaat. Vervolgens moeten de leerlingen aangeven welk geluidsfragment en welke uitgeschreven breuk bij elkaar horen. Omcirkel dit met dezelfde kleur.

Om te controleren of leerlingen breuken kunnen herkennen en noteren, kun je de volgende vragen stellen:
- Hoe schrijf je deze breuk op die je hoort: 9//10?
- Hoe spreek je deze breuk uit: 1 3//5?

Inoefening

De leerlingen oefenen eerst met het aflezen van een breuk aan de hand van een afbeelding. Daarna moeten ze de uitspraak vinden die hoort bij de gegeven breuk. Tot slot schrijven ze de breuk op die hoort bij het krantenartikel.

Afsluiting

Je bespreekt met de leerlingen nog eens dat het handig is om breuken te kunnen herkennen en noteren, zodat je weet welke breuk het is. Controleer of de leerlingen weten hoe je een breuk moet uitspreken. Vervolgens laat je een aantal stellingen zien. De leerlingen moeten aangeven of de uitspraak waar of niet waar is.

Aandachtspunten

Leerlingen die moeite hebben met het herkennen en noteren van breuken, kunnen eerst oefenen met het verdelen van een figuur in gelijke delen. Vervolgens kunnen ze een aantal delen van het figuur kleuren. De volgende stap is het herkennen en noteren van de breuk die ze getekend hebben. Benadruk dat het bovenste getal van de breuk aangeeft hoeveel delen er gekleurd zijn. Het onderste getal geeft aan uit hoeveel delen het figuur bestaat.

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!