Heen- en terugtellen t/m 1.000.000

Heen- en terugtellen t/m 1.000.000

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.
Heen- en terugtellen t/m 1.000.000
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Algemeen

Leerlingen leren heen- en terugtellen met getallen tot en met 1 000 000.

Belang

Het is belangrijk om dit te kunnen, omdat het de basis is voor het rekenen met hoge getallen.

Introductie

Je begint met het plaatsen van getallen in de juiste volgorde. Het zijn getallen tot en met 100 000, waarbij er steeds 1 bijkomt. Daarna zet je getallen van laag naar hoog. Dit zijn getallen tot en met 1 000 000. Oefen ook de uitspraak ervan.

Instructie

Je vertelt dat als je steeds 1 verder of terugtelt, meestal alleen de eenheden veranderen. Je laat het zien met een telrij heen en terug. Vraag de leerlingen wat er hetzelfde blijft. De honderdduizendtallen, tienduizendtallen, duizendtallen, honderdtallen, tientallen. Als je vanaf een getal met 9 eenheden verder telt of vanaf een getal met 0 eenheden terugtelt, veranderen ook de tientallen. De honderdduizendtallen, tienduizendtallen, de duizendtallen en de honderdtallen blijven hetzelfde. Als je vanaf een getal dat eindigt op 99 verder telt of vanaf een getal dat eindigt op 00 terugtelt, veranderen ook de honderdtallen. De honderdduizendtallen, tienduizendtallen en de duizendtallen blijven hetzelfde. Als je vanaf een getal dat eindigt op 999 verder telt of vanaf een getal dat eindigt op 000 terugtelt, veranderen ook de duizendtallen. De honderdduizendtallen en tienduizendtallen blijven hetzelfde. Als je vanaf een getal dat eindigt op een 9999 verder telt of vanaf een getal dat eindigt op 0000 terugtelt, veranderen ook de tienduizendtallen. Alleen de honderdduizendtallen veranderen. Als je vanaf een getal dat eindigt op 99 999 verder telt of vanaf een getal dat eindigt op 00 000 terugtelt, veranderen ook de honderdduizendtallen. Het hele getal verandert. Dan oefen je het vullen van verschillende telrijen verder en terug.

Controleer of leerlingen heen en terug kunnen tellen met getallen tot en met 10 000 met deze vragen:
- Wat komt erna? 400 003 - 400 004 - ...
- Wat komt erna? 200 006 - 200 005 - ...
- Wat komt ervoor? 399 999 - 399 998 - ...
- Wat komt ervoor? 532 477 - 532 476 - ...

Inoefening

Je vult een telrij waarbij de leerlingen steeds 1 verder tellen. Daarna hetzelfde, maar nu terugtellen. Dan maken ze de tabel compleet door er steeds 1 bij te tellen en 1 eraf te tellen.

Afsluiting

Je vraagt aan de leerlingen waarom het belangrijk is dat ze kunnen tellen tot en met 100 000. Het is de basis voor het rekenen met hoge getallen. Daarna oefen je samen met het verder- en terugtellen op een getallenlijn. Laat de leerlingen verwoorden hoe ze dit aanpakken en hoe ze weten welke getallen er veranderen bij overschrijding.

Aandachtspunten

Als leerlingen moeite hebben met dit doel, oefenen eerst met het verder tellen vanaf ronde getallen. De overschrijding van tientallen, honderdtallen, duizendtallen, tienduizendtallen en honderdduizendtallen maken het lastig. Laat ze daarna pas terugtellen. Benadruk dat ze steeds één verder en of één terug moeten tellen.

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!