Halveren t/m 2000

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.
Halveren t/m 2000
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Algemeen

De leerlingen kunnen getallen halveren tot en met 2000.

Belang

De leerlingen kunnen handiger en sneller een som uitrekenen door getallen te halveren.

Introductie

Je laat de leerlingen op een briefje een getal tot tot en met 2000 schrijven, vervolgens gaan zij in stilte op volgorde staan.

Instructie

Je bespreekt het belang van halveren en wat halveren inhoudt. Dan duik je in de visuele uitleg. Je laat het halveren van de getallen t/m 2000 op het bord zien met geld en daarna gaan de leerlingen aan het oefenen door bijvoorbeeld zelf geld eerlijk te verdelen, de helft van een aantal blokjes in een doos te stoppen, en een lijn te trekken van een getal naar de helft op de getallenlijn.
Dan ga je naar de abstracte uitleg. Eerst leg je uit dat je bij halveren steeds gedeeld door 2 doet, en je bij grote getallen het getal kunt opsplitsen en bij elkaar kunt optellen om het gemakkelijker te maken. Daarna laat je hier een aantal voorbeelden van zien en gaan de leerlingen zelf aan het oefenen met het eerlijk opdelen van getallen.
Dan bespreek je het stappenplan van de verhaalsommen: eerst kijken de leerlingen naar wat er gevraagd wordt, dan gaan ze de getallen zoeken die nodig zijn, vervolgens benoemen ze de som en rekenen ze deze uit. Daarna oefen je dit samen met de leerlingen.

Controleer of de leerlingen sommen van halveren tot en met 2000 kunnen maken met de vragen:
- Wat kun je doen om het halveren van grote getallen gemakkelijker te maken?
- Wat is de helft van 1256?

Inoefening

Eerst bereken je de helft van een getal. Daarna oefen je met een verhaalsom waarbij je de helft moet berekenen.

Afsluiting

Je gaat 'halveren memory' spelen. Je laat de leerlingen in groepjes kaartjes maken met een getal tot en met 2000 en daar de helft van. Vervolgens gaan zij de kaartjes bij elkaar zoeken.

Aandachtspunten

Wanneer leerlingen moeite hebben met dit doel, kun je de leerlingen met concrete materialen laten oefenen met het halveren van getallen tot en met 20, 200 en later pas tot de 1000 en 2000.

Instructiemateriaal

Papier om getalkaartjes mee te maken.

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!