Halveren t/m 200

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.
Halveren t/m 200
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Algemeen

De leerlingen leren getallen tot en met 200 halveren.

Belang

Door getallen te halveren kunnen leerlingen gemakkelijker en sneller een som uitrekenen.

Introductie

Je vraagt leerlingen naar voren om een lijn te trekken van het getal naar de juiste plek op de getallenlijn. Vervolgens worden de figuren met een lijn in tweeën gedeeld.

Instructie

Je bespreekt het belang van halveren en wat halveren inhoudt. Dan duik je in de visuele uitleg. Je laat het halveren van de getallen t/m 200 op het bord zien met blokjes en je vertelt erbij dat je bij halveren het aantal gedeeld door twee doet. Daarna gaan de leerlingen oefenen met het leerdoel door bijvoorbeeld een schoen van ieder paar in de doos te doen, de helft van het aantal cirkels af te dekken, de helft van het aantal melkpakken te omcirkelen en de leerlingen een lijn te laten trekken van een getal naar de helft. Vervolgens kun je de leerlingen nog een lijn laten trekken van de getallen naar de helft van de getallen op de getallenlijn.
Dan ga je naar de abstracte uitleg. Eerst leg je uit dat je bij halveren steeds gedeeld door 2 doet. Daarna laat je hier een aantal voorbeelden van zien en gaan de leerlingen zelf aan het oefenen met het eerlijk opdelen van getallen.
Dan bespreek je het stappenplan van de verhaalsommen: eerst kijken de leerlingen naar wat er gevraagd wordt, dan gaan ze de getallen zoeken die nodig zijn, vervolgens benoemen ze de som en rekenen ze deze uit. Daarna oefen je dit samen met de leerlingen.

Controleer of de leerlingen sommen van halveren tot en met 200 kunnen maken met de vragen:
- Waarom is het handig om te kunnen halveren tot en met 200?
- Wat doe je steeds als je de helft van een getal moet uitrekenen?

Inoefening

Eerst doe je samen met de leerlingen een som met visuele ondersteuning, daarna maak je samen een abstracte som en vervolgens oefen je met de leerlingen een verhaalsom.

Afsluiting

Je geeft een leerling een bal. De leerling met bal noemt een even getal tot en met 200 en gooit de bal naar een andere leerling. De leerling die hem vangt halveert het getal en gooit de bal door.

Aandachtspunten

Wanneer leerlingen moeite hebben met dit doel, kun je de leerlingen met concrete materialen laten oefenen. Je zou de leerlingen eerst kunnen laten oefenen met het halveren van getallen t/m 100 en daarna pas tot en met 200.

Instructiemateriaal

Bal

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!