Halveren t/m 20

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.
Halveren t/m 20
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Algemeen

De leerlingen leren halveren met hele getallen tot en met 20.

Belang

Door te halveren kunnen de leerlingen handiger een som uitrekenen, bijvoorbeeld als ze een spel spelen en iemand de helft van de punten moet inleveren.

Introductie

Samen met de leerlingen hang je de vlaggetjes met even getallen tot en met 20 op het bord in de juiste volgorde. Daarna tel je de lieveheersbeestjes en de koekjes per twee.

Instructie

Je bespreekt het belang van halveren en wat halveren inhoudt. Dan duik je in de visuele uitleg: je laat het halveren van de getallen t/m 20 op het bord zien met appels en je vertelt erbij dat je bij halveren het aantal gedeeld door twee doet. Daarna oefen je met de leerlingen door hen een schoen van elke kleur in de doos te laten doen en de helft van het aantal cirkels af te dekken. Vervolgens kun je de leerlingen nog een lijn laten trekken van de getallen naar de helft van de getallen op de getallenlijn.
Dan ga je naar de abstracte uitleg. Eerst leg je uit dat je bij halveren steeds gedeeld door 2 doet. Daarna laat je hier een aantal voorbeelden van zien en gaan de leerlingen zelf aan het oefenen met het eerlijk opdelen van getallen.
Dan bespreek je het stappenplan van de verhaalsommen: eerst kijken de leerlingen naar wat er gevraagd wordt, dan gaan ze de getallen zoeken die nodig zijn, daarna benoemen ze de som en rekenen ze deze uit. Vervolgens oefen je dit samen met de leerlingen.

Controleer of de leerlingen sommen van halveren tot en met 20 kunnen maken met de vragen:
- Waarom is het handig om te kunnen halveren tot en met 20?
- Wat doe je steeds als je de helft van een getal moet uitrekenen?

Inoefening

Eerst doe je samen met de leerlingen een som met visuele ondersteuning, daarna maak je samen een abstracte som en vervolgens oefen je met de leerlingen een verhaalsom.

Afsluiting

Je verdeelt de leerlingen in groepjes van drie en je laat ze een spel spelen. Een noemt een even getal onder de twintig en de andere twee moeten het met hen vingers uitbeelden. Wie het eerste het getal heeft uitgebeeld krijgt een punt. Speel tot de 3 punten.

Aandachtspunten

Wanneer leerlingen moeite hebben met dit doel, kun je de leerlingen met concrete materialen laten oefenen door aantallen eerlijk in twee groepen te verdelen. Je zou de leerlingen eerst kunnen laten oefenen met het halveren van getallen t/m 10 en daarna pas tot en met 20.

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!