Halveren boven 2000

Halveren boven 2000

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Algemeen

De leerlingen leren getallen boven de 2000 halveren.

Belang

De leerlingen kunnen handiger en sneller een som uitrekenen door getallen te halveren.

Introductie

Je vraagt een aantal leerlingen om voor de klas te komen en een lijn naar het juiste getal op de getallenlijn te trekken.

Instructie

Je bespreekt het belang van halveren en wat halveren inhoudt. Dan leg je uit dat je bij halveren steeds gedeeld door 2 doet, en je bij grote getallen het getal kunt opsplitsen en vervolgens bij elkaar kunt optellen om het gemakkelijker te maken. Daarna vraag je een leerling voor de klas om het het geld eerlijk te verdelen over twee kinderen op het bord en vervolgens gaan de leerlingen zelf aan het oefenen met het eerlijk opdelen van getallen. Om zeker te weten dat het lukt om getallen boven de 2000 door twee te delen, vraag je nog een aantal leerlingen naar voren om een lijn van het getal naar de uitkomst van de helft ervan op de getallenlijn te tekenen.
Dan bespreek je het stappenplan van de verhaalsommen: eerst kijken de leerlingen naar wat er gevraagd wordt, dan gaan ze de getallen zoeken die nodig zijn, vervolgens benoemen ze de som en rekenen ze deze uit. Daarna oefen je dit samen met de leerlingen. Vervolgens bespreek je het halveren in een tabel en laat je de leerlingen ook daar nog eens mee oefenen.

Controleer of de leerlingen sommen van halveren boven de 2000 kunnen maken met de vragen:
- Wat kun je doen om het halveren van grote getallen gemakkelijker te maken?
- Wat is de helft van 11074?

Inoefening

Eerst oefen je samen met de leerlingen een abstracte som bij het halveren, daarna vul je samen een tabel in en je eindigt met een verhaalsom.

Afsluiting

Je laat de leerlingen een getal opschrijven tussen de 2000 en de 10 000. Ze zoeken een maatje en gaan elkaars getal halveren en checken. Daarna zoeken ze een nieuw maatje.

Aandachtspunten

Wanneer leerlingen moeite hebben met dit doel, kun je de leerlingen de getallen uit elkaar laten halen en deze één voor één laten optellen, om deze uiteindelijk allemaal bij elkaar op te tellen. Bijvoorbeeld 4630 is de helft van 4000 + 600 + 30, als je dit halveert krijg je 2000 + 300 + 15 = 2315.

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!