Groep 8, Blok 8, Week 1, Les 1

Groep 8, Blok 8, Week 1, Les 1

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Introductie

Je activeert de voorkennis door het bepalen van de getallen op de kralenketting.

Uit hoeveel kralen bestaat een groepje rode kralen? Waarom is het handig om dat te weten?

Benoem het lesdoel en het belang van de les. Bespreek dat als je getallen op de getallenlijn kunt plaatsen, je weet waar de getallen horen en bij welke getallen het in de buurt ligt.

Instructie

methodLesson=52788
Leg uit wat een getallenlijn is. Benoem dat een getallenlijn bestaat uit een lange horizontale lijn en een aantal kleine verticale lijnen. De kleine verticale lijnen staan voor 1 tel. Aan de linkerkant is het beginpunt van de getallenlijn, hier staat het getal 0. Rechts is het einde van getallenlijn, hier staat nu het getal 100.

Wat is het kleinste getal op deze getallenlijn? En het grootste?
Waarom is het soms handig om een getallenlijn te maken?

Maak vervolgens een getallenlijn met getalkaartjes van 0 tot en met 100. Laat de leerlingen de getalkaartjes op de juiste volgorde op een lijn leggen. Als de getallenlijn compleet is, leg je uit dat er nu veel getallen naast elkaar liggen. Om een getallenlijn duidelijk en overzichtelijk te maken, haal je wat getallen weg. Laat leerlingen getallen buiten de 5 of 10-structuur weghalen. Haal vervolgens alle getallen met een ‘5’, behalve 50, weg. Nu staan alleen de tienvouden er nog. Op een getallenlijn weergeef je de getallen tussen de tienvouden met strepen.
screenshots
Een getallenlijn is een lijn waar getallen aan hangen, bij ieder streepje hoort 1 getal. De getallen hangen in dezelfde volgorde als hoe je telt. Leg vervolgens uit hoe je een getal op de getallenlijn herkent. Leg uit dat het vakje tussen de 40 en 50 staat. Tel de streepjes terug vanaf 50. Oefen verder met het bepalen van de getallen op de getallenlijn

Hoe tel je handig het getal van het laatste monster?
Noem een getal dat tussen het tweede en derde monster in ligt.

screenshots
Leg uit dat je soms niet alle getallen ziet op de getallenlijn tot en met 100. Je moet goed kijken naar het startgetal en het eindgetal. In het voorbeeld wordt een stuk uit de getallenlijn gehaald: 30 tot en met 50. Oefen verder met het bepalen van getallen op een klein stuk getallenlijn tot en met 100.
Controleer of de leerlingen begrijpen hoe ze een getal op de getallenlijn herkennen door te vragen welk getal er bij het vraagteken hoort. Laat ze uitleggen hoe ze dat weten.

Verwerking

Bespreek de voorbeeldopgaven om de leerlingen een beeld te geven van wat ze kunnen verwachten in de verwerking. Leerlingen die de verlengde instructie niet hoeven te volgen, gaan zelfstandig aan de slag met de verwerking van de les en de taak.

Verlengde instructie

Leg uit dat een getallenlijn een lijn is waar getallen aan hangen, bij ieder streepje hoort 1 getal. De getallen hangen in dezelfde volgorde als hoe je telt. Leg uit dat je goed moet kijken naar het startgetal en het eindgetal en het aantal strepen ertussenin. Soms start de getallenlijn niet met 0 en eindigt niet met 100. Oefen eventueel met getalkaartjes om de getallenlijn te verduidelijken. Oefen verder met het herkennen van getallen op getallenlijn.

Wat is het startgetal van de getallenlijn en wat is het eindgetal? Waarom is het belangrijk om dat te weten?

Afsluiting

Je controleert of de leerlingen het lesdoel begrijpen door ze uit te laten leggen wat je allemaal op de getallenlijn kunt zien. Let erop dat ze benoemen welke getallen er op staan en wat de verticale strepen betekenen. Trek vervolgens lijnen van de getallen naar de juiste plaats op de getallenlijn.

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!