Groep 8, Blok 6, Week 3, Les 12

Groep 8, Blok 6, Week 3, Les 12

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Introductie

Je activeert de voorkennis door de leerlingen hoogtes te laten schatten. Laat de leerlingen in tweetallen schattingen maken van de hoogtes van de verschillende dieren.

Hoe pak je het schatten van de hoogtes handig aan?

Benoem het lesdoel en het belang van de les. Bespreek dat je de omtrek moet weten voordat je een hek gaat kopen. Om te weten hoeveel koeien er in de wei passen moet je de oppervlakte weten.

Instructie

Blok 6 goede
Leg uit dat een omtrek de lengte om iets heen is, bijvoorbeeld de lengte rondom de tuin. Leg uit hoe je de omtrek berekent. Leg vervolgens uit dat een oppervlakte aangeeft hoe groot een vlak zoals een tuin is en leg uit hoe je de oppervlakte berekent. Geef aan dat er een verschillende maat gebruikt wordt voor een omtrek en een oppervlakte, het tweetje bij de oppervlaktemaat geeft aan dat je in 2 richtingen gerekend hebt.

Maak een schatting van de omtrek en de oppervlakte van dit lokaal.
Als we de omtrek en de oppervlakte van 2 lokalen willen weten, verdubbelen de aantallen dan?

SCREENSHOTS BLOK 3 NIEUW
Vervolgens leg je uit hoe je de omtrek bepaalt door langs alle zijden de lengtes te zetten en deze op te tellen. Daarna leg je uit hoe je de oppervlakte bepaalt door het vlak in 2 stukken te verdelen en van beide delen de oppervlakte te bepalen en deze bij elkaar op te tellen. Oefen met het berekenen van de omtrek en de oppervlakte.
Daarna leg je uit hoe je oppervlaktes moet omrekenen door uit te leggen dat je bij oppervlakte met 2 richtingen, namelijk de lengte en de breedte, te maken hebt. Hierdoor vermenigvuldig je bij 1 stap naar rechts dus niet met 10, maar met 100.
Leg uit hoe je 500 dm² omrekent door eerst te bepalen dat je 1 stap zet van dm² naar m². 1 m² is groter dan 1 dm², dus wordt de 500 kleiner en deel je dit door 100. Oefen met het omrekenen van de oppervlaktes.

Hoe weet je of je × 100 of plus: Hoeveel mm² is 1 km²?

Controleer of de leerlingen begrijpen wat een omtrek met een oppervlakte te maken heeft door naar het verschil tussen beide begrippen te vragen.

Verwerking

Bespreek de voorbeeldopgaven om de leerlingen een beeld te geven van wat ze kunnen verwachten in de verwerking. Leerlingen die de verlengde instructie niet hoeven te volgen, gaan zelfstandig aan de slag met de verwerking van de les en de taak.

Verlengde instructie

Maak samen met de leerlingen het metriek stelsel kloppend door de maten in de juiste volgorde te verslepen. Leg vervolgens uit wat een omtrek en oppervlakte is aan de hand van het voorbeeld. Koppel de omtrek- en oppervlaktematen waarmee geoefend is aan de begrippen. Doe dit door aan te geven dat de maten met de ² erboven over oppervlakte gaan omdat je 2 lengtes, de lengte en de breedte, met elkaar vermenigvuldigt. Reken vervolgens de omtrek en oppervlakte van het voorbeeld uit en oefen hiermee.

Wat is de omtrek en de oppervlakte van een vlak van 1 bij 1 meter?

Daarna leg je uit hoe je oppervlaktes om moet rekenen door in het schema aan te wijzen welke stappen er gezet worden. 700 moet je keer 100 doen, omdat 1 cm² groter is dan 1 mm². Gebruik het schema bij het oefenen met het omreken van oppervlaktes.

Hoeveel nullen komen erbij als je van km² naar m² rekent?

Afsluiting

Je controleert of de leerlingen het lesdoel begrijpen door te vragen hoe je de omtrek en de oppervlakte moet bepalen. Daarna laat je de leerlingen in tweetallen op zo veel mogelijk verschillende manieren 12 cm² tekenen op ruitjespapier. Leerlingen bepalen bij elke tekening de omtrek.

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!