Groep 8, Blok 6, Week 1, Les 3

Groep 8, Blok 6, Week 1, Les 3

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Introductie

Je activeert de voorkennis door de leerlingen te laten bepalen welke van de 2 breuken het grootst is. Daarmee kraken ze de code.

Wat is de grootste breuk van alle breuken? Wat is de kleinste breuk?

Benoem het lesdoel en het belang van de les. Bespreek dat in dit voorbeeld 2 verschillende stukken taart zijn afgesneden. Met behulp van optel- en aftreksommen wordt berekend dat er nog 3//4 taart over is.

Instructie

Blok 6 goede
Herhaal wat ongelijknamige breuken zijn. Wijs de leerlingen er op wat de teller en wat de noemer in een breuk is.

Geef een voorbeeld van 2 gelijknamige breuken.
Wat is het verschil tussen een gelijknamige breuk en een gelijkwaardige breuk?

Groep 8, Blok 6, Week 1, Les 3
Groep 8, Blok 6, Week 1, Les 3
Benoem dat bij het optellen en aftrekken van ongelijknamige breuken de noemers eerst gelijknamig gemaakt moeten worden. Leg uit hoe je ongelijknamige breuken gelijknamig maakt. Er wordt bij het aftrekken een voorbeeld gegeven van 2 breuken die gelijknamig gemaakt moeten worden via kruislings vermenigvuldigen. Benadruk dat wanneer de breuken gelijknamig zijn, alleen de tellers opgeteld of afgetrokken worden.
Laat de leerlingen hiermee oefenen. Wijs leerlingen er op dat de helen uit de breuk gehaald moeten worden en de breuk zoveel mogelijk vereenvoudigd moet worden.

Waarom kan de breuk 7//20 niet vereenvoudigd worden?
Is het mogelijk om met de ranja die over is nog een feest te geven waar evenveel ranja wordt gedronken als op dit feest?

Controleer of de leerlingen begrijpen hoe breuken opgeteld moeten worden door te vragen wat er fout gegaan is in de berekening. Laat leerlingen vervolgens de juiste uitkomst berekenen.

Verwerking

Bespreek de voorbeeldopgaven om de leerlingen een beeld te geven van wat ze kunnen verwachten in de verwerking. Leerlingen die de verlengde instructie niet hoeven te volgen, gaan zelfstandig aan de slag met de verwerking van de les en de taak.

Verlengde instructie

Oefen eerst met het gelijknamig maken van breuken. Leg dit stap voor stap uit. Maak gebruik van de breukenstroken. Als de breuken gelijknamig gemaakt zijn, tel je de breuken bij elkaar op of trek je ze van elkaar af. Laat leerlingen hiermee oefenen.

Als de breuken gelijknamig zijn, welk gedeelte van de breuk tel je bij elkaar op en welk gedeelte blijft hetzelfde?

Afsluiting

Je controleert of de leerlingen het lesdoel begrijpen door te vragen welke stappen je moet zetten om tot de juiste uitkomst te komen. Daarna laat je een leerling het rad draaien om zo een som te maken. De leerlingen lossen deze som op.

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!