Groep 8, Blok 6, Week 1, Les 1

Groep 8, Blok 6, Week 1, Les 1

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Introductie

Je activeert de voorkennis door de getallen in het midden naar de juiste verhouding te slepen.

Welk verhoudingsgetal krijg je als je 1 blauw cakeje toevoegt aan de cakejes links?

Benoem het lesdoel en het belang van de les. Het kunnen rekenen met breuken, percentages, kommagetallen en verhoudingen, is handig als je bijvoorbeeld aan het bakken bent.

Instructie

Blok 6 goede
Herhaal de betekenis van een breuk, procent, kommagetal en een verhouding. In het midden staat een stuk taart en daaromheen van alle verhoudingsgetallen de bijbehorende waarde. Benoem duidelijk dat deze getallen dezelfde betekenis hebben.

Er is een stuk taart opgegeten, welke breuk past daarbij? En welk kommagetal/verhouding/percentage?
Van de 10 taarten is 2,5 taart opgegeten. Welk percentage hoort hierbij?

Blok 6 goede
Vervolgens leg je uit hoe je verhoudingsgetallen omzet. Benoem dat alle berekeningen over dezelfde strook met 5 hokjes (waarvan 4 blauw) gaan. Oefen hiermee. Gebruik de breukenstrook als hulpmiddel om de verhoudingsgetallen te bepalen.
Blok 6 goede
Leg uit hoe je rekent met verhoudingsgetallen in verhaalvorm aan de hand van het voorbeeld van de bakker.

Welk kommagetal en welke breuk is hetzelfde als 15%?
Welke breuk, percentage of kommagetal past bij de kinderen die het liefst een croissant eten? Hoe reken je dat uit?

Je controleert of de leerlingen het lesdoel begrijpen door samen de tabel verder in te vullen. Laat leerlingen de losse getallen opschrijven en tonen.

Verwerking

Bespreek de voorbeeldopgaven om de leerlingen een beeld te geven van wat ze kunnen verwachten in de verwerking. Leerlingen die de verlengde instructie niet hoeven te volgen, gaan zelfstandig aan de slag met de verwerking van de les en de taak.

Verlengde instructie

Leg uit dat alle verhoudingsgetallen in de tabel dezelfde betekenis hebben aan de hand van de voorbeelden.
Oefen samen met de leerlingen het omzetten van de verhoudingsgetallen met behulp van een taart. Tel de stukken waarin de taart is verdeeld en benoem de denkstappen om de verhouding, de breuk, het percentage en het kommagetal uit te rekenen.

Hoe bereken je de breuk van de afbeelding? En het kommagetal?

Afsluiting

Je controleert of de leerlingen het lesdoel begrijpen door te vragen welke stappen je moet zetten om tot de uitkomst te komen. Daarna spelen de leerlingen memory. Verdeel de klas in 2 teams. Zoek het juiste verhoudingsgetal bij de afbeelding.

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!